Legfrissebb tartalmak

Huszonegyedik alkalommal szervezik meg 2023. szeptember 20-22. időszakban Főegyházmegyénk hivatalos zarándoklatát, amelynek keretében Isten szolgája Márton Áron, Erdély nagy püspöke életének fontosabb állomáshelyeit látogatják meg a résztvevők. 

A Rómában élő Dr. Cristiana Marinelli-t ez év május végén nevezte ki Dr. Kovács Gergely érsek Isten szolgája Márton Áron püspök szentté avatási ügyének posztulátorává. Dr. Marinelli a főegyházmegye híveinek az augusztus 26-i csíkszentdomokosi Márton Áron-megemlékezésen fog bemutatkozni, de előtte felkeresi Áron püspök életének jeles helyszíneit, hogy életszentségének hírét és megélt hagyatékát is megtapasztalhassa.

Erdélyi körútja során, amely Gyulafehérváron kezdődött el augusztus 22-én, az új posztulátor ellátogat többek közt Kolozsvárra, Máramarosszigetre, Csíksomlyóra is. 

2023. augusztus 26-án, szombaton, immár tizenkettedik alkalommal várják Csíkszentdomokosra Márton Áron püspök tisztelőit és a XX. századi erdélyi történelem, egyháztörténet iránt érdeklődőket.

Folyó év augusztus 1-jével az alábbi személyi változásokra kerül sor a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegyében.

A gyulafehérvári Szent Mihály székesegyházban elkezdődött a megvilágítás felújítása. A legutóbbi világítási rendszert 2011-2012-ben létesítették. A szentélyben 12 lámpatest kicserélése a Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatásának köszönhetően, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által 2022-ben meghirdetett Nemzeti Újrakezdési Program keretében valósulhatott meg. 

A hivatás Isten ajándéka, de a hivatások gondozása és az, hogy életpéldánkkal és imáinkkal segítsük fiataljainkat hivatásukat felismerni és arra igent mondani, mindannyiunk felelőssége. Kérem a Főtisztelendő Paptestvéreket, segítsék közösségeikben a magukban hivatást érző ifjakat rálépni a papság útjára, valamint a hívekkel közösen imádkozzanak értük és minél több fiatal őszinte elköteleződéséért.

Alábbiakban a Megtestesült Bölcsességről Nevezett Szeminárium közleményét olvashatják az intézetbe való felvételi kapcsán.

A harmadik, hivatalos, bővített vatikáni kiadás alapján – a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából, illetve az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció jóváhagyásával elkészült a Római Misekönyv magyar nyelvű fordítása. Az új misekönyvet a Romániai Katolikus Püspöki Konferencia területén 2023. június 29-én vezetjük be.

Nagyszülők és idősek világnapjának megünneplése idén július 23-án, vasárnap kerül sor.

Immár huszadik alkalommal szervezzük meg főegyházmegyénk hivatalos zarándoklatát, melynek célja I. Sz. Márton Áron püspök életútja fő állomáshelyeinek meglátogatása. 

Programunk célja kettős: egyrészt emberközelből megismertetni nagy püspökünk életútjának állomásait; másrészt imádkozni az ő szentté avatásáért, ápolni kultuszát népünk lelkében.

De ce îl căutați pe cel viu între cei morți? Nu este aici, a înviat.” Atenționarea ne sună și nouă. Această întrebare trebuie să ne dea avânt înainte, spre viitor. Nu ne putem comporta și noi tot așa amărâți, fără speranță, fără putere, ca și cum l-am număra pe Isus printre cei morți. El nu mai este în mormânt: a înviat, trăiește!