Legfrissebb tartalmak

Sinodalitatea, este modul de viață și de operare caracteristic al Bisericii, al Poporului lui Dumnezeu (modus vivendi et operandi), care revelează și dă conținut comunității, atunci când toți membrii acesteia sunt împreună pe drum, când se adună și iau parte în mod activ în trimiterea spre evanghelizare (Comisia Teologică Internațională, Sinodalitatea în viața și misiunea Bisericii, 2 Martie, 2018, p.6).

Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepéhez közeledvén, cselekvő módon emlékezzünk a magyar szentre, akit az egész világon a szolgáló szeretet példaképeként ismernek és tisztelnek. Erzsébet a másokkal való törődést állítja elénk követendő példaként, figyelmeztetve bennünket arra, hogy a másokkal való törődés az odafigyeléssel kezdődik, de ez nem állhat meg az együttérző sajnálkozásnál, hanem cselekvő magatartássá kell válnia.

În preajma sărbătorii Sfintei Elisabeta a Ungariei, să ne amintim în mod activ de această sfântă, care este cunoscută și venerată în întreaga lume ca exemplu de slujire și iubire. Prin grija ei față de semeni, Elisabeta oferă un exemplu de urmat și pentru noi, avertizându-ne că grija față de ceilalți începe prin a acorda atenție, dar aceasta nu trebuie să se oprească la sentimentul de milă și compasiune, ci trebuie să se concretizeze în fapte.

A szinodális folyamat három szakaszból áll. Az első szakasz az egyházmegyei, amely a 2021. október 17-én tartott megnyitástól 2022 márciusáig tart. Ezalatt arra keressük a választ, hogyan valósul meg ma főegyházmegyénkben az „együtt járásunk”, és milyen konkrét lépésekre hív minket a Lélek, hogy növekedjünk ebben a szünodoszban. 

A BGA/7223/2019 – GYE-KP-1-2019/1-000395 – pályázati támogatásnak köszönhetően több gyermekcsoportot tudtunk fogadni Levéltárainkba. Az iskolás diákok számára szervezett levéltárpedagógiai napok alkalmával az érdeklődő gyermekek változatos foglalkozásokon vehettek részt: levéltári, könyvtári és restaurátori fogalmakkal ismerkedhettek meg, történelmi könyvgyűjteményeket és levéltári raktárakat tekinthettek meg.

Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában bemutatott szentmise keretében október 10-én nyitotta meg a 2023-as püspöki szinódushoz vezető folyamatot. Világszerte ugyanezt teszik a főpásztorok saját egyházmegyéjükben. Ez történt október 17-én a 10 órakor kezdődött szentmise keretében a gyulafehérvári székesegyházban is.

A XVI. Rendes Püspöki Szinódus Gyulafehérvári Főegyházmegyei szakaszát Kovács Gergely érsek nyitotta meg október 17-én, vasárnap de. 10 órakor a gyulafehérvári székesegyházban. A megnyitó szentmisén készült videó az érsekség  Facebook-oldalán visszanézhető.

Duminică, 17 octombrie 2021, în cadrul Sfintei Liturghii de la ora 10.00, în Catedrala "Sfântul Mihail" din Alba Iulia se va deschide procesul sinodal al Sinodului Episcopilor. Sfânta Liturghie va fi transmisă on-line pe pagina de facebook a arhiepiscopiei.

Életének 76., papságának 51. évében szentségekkel ellátva az örökkévalóságba költözött Virág László szentszéki tanácsos, nyugalmazott plébános. Temetése Csíkszentsimonban lesz október 2-án, szombaton délután 2 órakor a helyi temető kápolnájából.

Közeledik szeptember vége, amikor egyházunkban Szent Jeromosnak, a Szentírás pártfogójának emléknapját Szentírás vasárnapjaként ünnepeljük. Az Evangélium öröme kezdetű apostoli buzdításában írja Ferenc pápa, hogy Isten szava „belülről táplálja és erősíti a keresztényeket, és teszi képessé őket a hiteles evangéliumi tanúságtételre a mindennapi életben.”