Kiadványaink

Élisabeth de Baudoüin: Teréz és Ferenc

Sarutlan Kármelita Nővérek, Magyarszék-Marosszentgyörgy, 2020.

Ford. Katalin Ildikó nővér OCD

Érdekes és őszinte hangvételű olvasmány Élisabeth de Baudoüin: Teréz és Ferenc című kötete, amely Katalin Ildikó kármelita nővér fordításában, a Sarutlan Kármelita Nővérek gondozásában jelent meg magyar nyelven. A sokak által kedvelt szentről, Lisieux-i Szent Teréz (Alencon, 1873. január 2.–Lisieux, 1897. szeptember 30.) kármelita rendi szerzetesnővérről, önéletrajzán túl, számtalan, életét bemutató, kötet jelent meg magyar nyelven is. A jelen kötet egészen eredeti, Ferenc pápa és Kis Szent Teréz lelki kapcsolatát mutatja be, amely Szentatyánk egész fiatal korára nyúlik vissza. Bergoglio bíboros a „rózsák szentje” iránti tiszteletére Rómában 2002-ben figyeltek fel a Szeplőtelenről nevezett ferences testvérek a szolgálatukra bízott „Santa Maria Annunziata is Borgo” templomocskában. Egy pap alkalmanként pontos időben megjelenik reverendában, akit mikor jobban megfigyelt a templomban szolgálatot teljesítő testvér, észrevette, hogy piros gombos reverendája van. A titokzatos bíboros bemutatkozva így szólt: „Jorge Mario Bergoglio bíboros vagyok, Buenos Aires érseke”.

 Élisabeth de Baudoüin francia újságíró, Vatikán-szakértő a kötet tizenhárom fejezetében keresztül szakszerűen, egy nyomozó lelkesedésével, lábjegyzetekkel dokumentálva, de mégis meghagyva a leírtak olvasmányosságát, tárja fel azt a lelki kapcsolatot Ferenc és Teréz között van, s amelyről maga a Pápa vallja: „…egyike azon szenteknek, akik a legtöbbet beszélnek nekünk Isten irgalmáról (…) Kis Teréz tapasztalata során megértette, hogy a szeretet, Jézus kiengesztelő szeretete vonza Egyházának tagjait. Szeretem a kíváncsiság szelleme és a pletyka ellen mondott szavait.” Ki ne ismerné fel Szentatyánk vissza-vissza térő gondolatait, a kulcsszavakat beszédeiben. A kötetben számtalan példát találunk arra, hogy a Pápa kéri Terézt, „vegyen kézbe egy nehézséget, egy kérést, amelyet rosszul végződöttnek ítéltek, egy utazást”. Továbbá egészen újszerű, hogy nem csupán a pártfogását kéri a szentnek, hanem jelet is, amely nem más, mint egy-vagy több szál rózsa, amelyet Ferenc pápa megőriz. Szentatyánknak természetesen több kedvenc szentje van, mint mindannyiunknak. Kedvencei közül Teréz közbenjárásra bízta életét, valamint lelki élete mesternőjének tartja. Ebben az értelemben mondotta Ferenc pápa egy alkalommal a gyerekeknek: „A Gyermek Jézusról nevezett Teréz barátja vagyok”.  

A szerzeteseknek vannak jóváhagyott szabályaik, így Teréz életében is voltak, és való igaz, hogy a szabályzat nagy segítség. De szó sincs arról, hogy a szerzetes a szabályok és a tiltások fogságában vergődő ember lenne. Világos, hogy a szerzetesnek állandóan törekednie kell arra, Kis Szent Teréz is kiváló példa ebben számunkra, hogy a hivatása és az erények kibontakoztatása által követni tudja a szegély, tiszta és engedelmes Jézust. A szerzetes számára a fogadalmakban nyílik meg az ösvény, hogy megtalálja a tökéletesedés útját. Így az élete fog beszélni nekünk, írásain keresztül pedig betekintést nyerhetünk abba a misztériumba, amely Isten és a szent között kialakult, és amelyben elmerült. Amit Kis Szent Teréz Bergolio bíborosnak személyes ajándékként osztogatott, az most Ferenc pápán keresztül egyetemessé válik. A „Szeretet doktorának” lelkesedése, ambíciója az Egyház iránt most egyetemessé válik: szemléletváltás a pasztoráció és a misszió területén, az isteni irgalmasság hangsúlyossága és apostolsága, szolidaritás és szeretet a peremre szorultak iránt, a Laudato si’ lelkisége – ökológiai megtérés, amely az öröm és a béke forrása, amely megmentheti az ember lakóhelyét.

Miközben a könyv írója leleplezi a Szent Teréz és Ferenc pápa barátságának eredetét, elmélyülését, hatását egy jezsuita szerzetes és főpap életére és szolgálatára, rájövünk, hogy a boldogság már itt elkezdődik a Krisztus ügye iránt elkötelezett ember életében, még ha tökéletlen és törékeny formában is valósulhat meg. Így lehet egy elkötelezett ember a krisztusi szeretet sugárzó tanúja, akár egy Istentől messze eltávolodott világban is. A könyvben leírtak kiváló példája annak, és egyben ösztönözhet bennünket is, hogy milyen mély lelki kapcsolat alakulhat ki két nem ugyanabban az időben élet személy között, a megdicsőült Egyház tagjai, hogyan segítik a zarándok Egyház tagjait. Továbbá hozzásegíti a kötet az olvasót, a „kisszentterézi” lelkiség elmélyítéséhez és Ferenc pápa lelkületének megértéséhez. Lelki életünk talaját javítja miközben a további építkezés látványosabb feladatára bíztatja a krisztushívőket.

Fr. Urbán Erik OFM


A marosszentgyörgyi kármelita nővérek és a Jel Kiadó közös gondozásában két újabb könyv jelent meg.

„NAPRÓL NAPRA SZENTHÁROMSÁGRÓL NEVEZETT SZENT ERZSÉBETTEL” címmel, melyben az év minden napjára találunk egy-egy rövid, magvas gondolatot a szenttől a dijoni kármelita nővérek válogatásában. A másik, Sr. Johanna-Andrea OCD: „SZENT TERÉZ VÁLASZOL – HOGYAN IMÁDKOZZUNK?” 2. kötete, amely Avilai Szent Teréz Önéletrajzát kíséri végig (a 22. fejezettől) az 1. kötet folytatásaként egy mai kármelita nővér kommentálásában. Az ember Istennel való kapcsolatában fölmerülhetnek kérdések, melyekre Szent Teréz mai is válaszol. Megtanulhatjuk tőle, hogyan imádkozzunk.

„NAPRÓL NAPRA SZENTHÁROMSÁGRÓL NEVEZETT SZENT ERZSÉBETTEL”

1984. november 25-én Szent II. János Pál pápa boldoggá avatja. Új fényként üdvözli, amely fölragyog előttünk: egy biztos és megbízható útmutató…, egy olyan tanú, aki telve van a szeretet gyökereivel és meggyökereztetésének örömével..., akinek üzenetét ma prófétai erővel terjesztik.

1880. július 18-án katonai táborban születik. A kicsi Sabeth tehetséges, akaratos temperamentuma viharos, néha erőszakos. Ám minden vonzza, ami nagy és szép, s ez nyitja meg Jézus számára, akiért szeretetből le akarja győzni szörnyű természetét.

Tizenhárom éves korában zongoraversenyen első díjat nyer a konzervatóriumban.

Ám vágya máshol jár: őrülten akarja szeretni Jézust és Neki akarja szentelni életét.

A korabeli fiatal lányok életét éli, és minden föllelkesíti: a tenger, a hegy, a barátság, ugyanakkor a plébánia is, a betegek látogatása, a gyermekeknek adott hitoktatás, de mindennél jobban, és mindezeken keresztül: az imádság. Erzsébet egyre inkább úgy érzi, hívja a Kármel, hogy szüntelenül imádkozzék, és hogy közelebb hozza az emberiséget Istenhez. Miután legyőzi anyja ellenállását, huszonegy éves korában belép a dijoni Kármelbe. Mélységesen boldog: imádságos, fáradságos élet, szegénység, melyet azonban megvilágít Isten jelenlétének Napfénye és a testvéri szeretet. Isten Igéjéből táplálkozik, különösen Szent Pál leveleiből, aki meghívja őt Isten dicsőségének dicséretére, Istenére, aki túláradóan szeret minket. Erzsébet viszonozni akarja, és szeretné szeretni a Szeretetet a mindennapi életben, a közösségi életben.  Leveleiben megosztja, többnyire világban élő barátaival (legtöbbjük laikus), a csodálatos fölfedezést: mindnyájukat hívják, mindnyájukat szeretik, mindannyian a Jelenlévőnél laknak.

1904-ben önmagának írja híres imáját (ma már több mint harminc nyelvre fordították le):

 ,,Ó Istenem, imádott Szentháromság, segíts, hadd felejtsem el teljesen magam…”

Az akkor még gyógyíthatatlan Addison-kórban szenved, 1906-tól hosszú, kilenc hónapos fájdalom vár rá. Nagy szenvedése közepette továbbra is örömét fejezi ki, hogy szerethet, és felajánlja magát. Huszonhat éves korában, 1906. november 9-én hal meg.  Előző nap ezt suttogja: ,,Megyek a Fényben, Szeretetbe, az Életbe”.

Azóta ragyogása tovább terjed, és Erzsébet az egész világon barátokat szerez!

Ez a háromszázhatvanöt gondolat, melyet halálának századik évfordulója alkalmából jelentettek meg, segíti, hogy sokan engedjék: üzenetének világossága utat törjön bennük. Minden egyes ember meg fogja hallani a hívást, hogy szentté legyen, fényhordozó a történelemben, XVI. Benedek pápa gyönyörű kifejezése szerint, mert így lesz egy férfi vagy egy nő a hit, a remény és a szeretet hordozója (vö. XVI. Benedek: DEUS CARITAS EST).

*************

Sr. Johanna-Andrea OCD: „SZENT TERÉZ VÁLASZOL – HOGYAN IMÁDKOZZUNK? 2.”

Szent Teréz elbeszéli Önéletrajzában az első általa alapított kolostor, a Szent József kolostor történetét. A benne élők visszatérnek az eredeti kármelita regula szelleméhez. Szentünk saját életén keresztül mutatja meg, mivel találkozhatunk az Istenhez vezető belső úton, és miképpen alakít bennünket az Úr a külső körülmények által is. A hétköznapok külső történései szerves részét képezik belső formálódásunknak. Minden történésnek értelme és célja van. Megtörténik, hogy Isten kiemel kényelmesen berendezett életünkből, akár egy kellemetlen külső körülmény által, akár úgy, hogy ad egy konkrét feladatot, amihez talán nem sok kedvünk van. Egyszer csak fölfordul a megszokott életünk, és szenvedésről szenvedésre vagyunk kénytelenek menni.

Szent Teréz feladata: a kármelita rend reformjának elindítása. Jó szerzetesnek tartják őt, látszólag minden rendben van vele, jól érzi magát a bőrében. Isten azonban megragadja őt a szívében és a középszerű, kényelmes életből átvezeti a Krisztust követés szűk ösvényére, ahol ki kell lépnie önmagából, hogy egy hosszú belső úton át beléphessen – a kegyelem segítségével – a Szentháromság egy Isten szeretetegységébe. Elmondhatja ő is Jeremiás prófétával: „Rászedtél, Uram, és én hagytam, hogy rászedj” (20,7). Kér tőle az Úr valamit: minden erejével legyen rajta egy új szellemű kolostor alapításán, ahol a Kármel eredeti regulája szerint élnek majd a szerzetesek. Szent Teréz azonban jól érzi magát saját kolostorában, a Megtestesülés kolostorban, továbbá semmije sincs az új kolostor megalapításához, azután meg mindenfelől ellenállásba ütközik, amikor megpróbálja teljesíteni az Úr kérését. Üldözik őt, megszólják – társaival együtt, akik segítenek neki –, sárba tiporják a becsületét. Közben az Úr elhalmozza ún. rendkívüli kegyelmekkel (látomások, hallomások, elragadtatások stb.), amelyek kitudódnak – bár ő csak gyóntatóinak beszél ezekről –, és már szinte nincs pap, aki meggyóntatná. Az a hír járja róla ugyanis, hogy ördögi szemfényvesztés áldozata. A lelki szenvedésekhez társulnak a különféle betegségek, melyekkel szintén küzdenie kell. Kiönti a szívét az Úrnak, néha panasz formájában is, Ő pedig megvigasztalja, elárasztja kegyelmeivel, amelyekkel el tudja viselni a külső és belső szenvedéseket. Mindeközben megtanul ráhagyatkozni a gondviselő Istenre, és betölti őt ugyanaz az érzület, ami Krisztus Jézusban volt (vö. Fil 2,5). Szent Teréz a kenózis (kiüresedés) útját járja Jézussal: Vele van a Kertben (Getszeman), Pilátus előtt a kövezett udvaron, a gúnyolódók és szemrehányók szavát hallva a Golgotára vezető úton… Mindezt saját életének eseményeiben éli meg. Ezalatt bensőleg alakul, tisztul, elszakad a test és a szemek kívánságától, valamint az élet kevélységétől, újfajta belső látást kap, egyesül Istennel a szeretetben és minden energiájával szolgálja az Úr ügyét és az emberek javát.

Az új kolostor alapításával kapcsolatos nehézségek, szenvedések formálják Szent Terézt az Istennel való kapcsolatában. A feladatok, amelyek sok küzdelemmel járnak, belsőleg alakítanak bennünket is és kipróbálttá tesznek a harcban. A belső és külső kihívások biztosítják, hogy ne verjük föl sátrunkat egy helyen a lelki életben, hanem mindig beljebb és beljebb vezethessen az Úr misztériumának teljességébe.

Az Egyház által adott szentségek nélkülözhetetlenek a belső életben, ezekkel élve járjuk végig az Istennel való kapcsolat útját, amely egy folyamat és a legtöbbször a fokozatosság elve figyelhető meg benne. Ha nem szánunk erre időt és fáradságot, akkor ennek a világnak hálójában vergődünk földi életünk végéig, és – ahogy Szent Teréz írja – szellemi törpék maradunk (BV 7.4.10).

Mindent oda kell adnunk ahhoz, hogy a Mindent (Istent) képesek legyünk befogadni, Őt, aki már létezésünk pillanatától bennünk lakozik. Az imádkozónak követnie kell Krisztust a saját kenózisának (önkiüresítésének) útján, amely a mindent odaadásban valósul meg Isten kegyelméből, de nem az ember erőfeszítése nélkül (vö. Ö 11,2). Az Úr gyakran mondja Szent Teréznek, amikor panaszkodik: ne gondolja, hogy elfelejtette őt, de neki is meg kell tennie, ami rajta múlik (vö. Ö 39,20).

Megrendelhetők: www.bookline.hu


A Jel Kiadó és a marosszentgyörgyi kármelita nővérek két újabb közös gondozású könyvet adtak ki a Szent István Könyvhétre.

Az egyik: Antonio Mas Arrondo zaragozai egyházmegyés pap „Érinteni az Eget” címmel, amely Szent Teréz „A belső várkastély” c. művének segítségével ajánl egy mindenki számára választható lelki utat. Lakott a bensőnk. A Szentháromság egy Isten létezésünk pillanatától bennünk lakozik. Mindenki személyre szabott belső úton találhat rá már itt a földi életben. Ebben a kalandos utazásban a Szentlélek az útitársunk, aki sugallataival ösztönöz, hogy belső várkastélyunkban lépjünk egyik lakásból a másikba, és semmiképpen se hagyjuk abba ezt a belső utazást.

Szent Teréz hét lakást különböztet meg ebben a várkastélyban, de hangsúlyozza, hogy számtalan szoba van mindegyikben, és ezeket kinek-kinek saját magának kell fölfedeznie. (BV Epilógus 22.) Jelen könyvünk szerzője mindegyik lakáshoz egy-egy szentírási könyvet, képet, történetet társít, mellyel belső utunkon Krisztusra irányítja figyelmünket. Krisztus szent emberségének szem előtt tartása ugyanis elengedhetetlen belső utunkon. Őáltala, Ővele és Őbenne van minden, és Ő maga az út, amelyen járunk.

Az első lakás a Teremtés könyvére utal, amennyiben Isten képére és hasonlatosságára alkotta az embert, aki arra hivatott, hogy közösségben éljen Teremtőjével. A második lakás az evangélium meghívástörténeteit állítja elénk, és arra hív, hogy ismerjük fel a saját meghívástörténetünket. A harmadik lakás a gazdag ifjút szem előtt tartva döntésre ösztönöz Jézus Krisztus mellett. A negyedik lakásban az Úr fölvisz bennünket a Tábor-hegyére, hogy megmutassa dicsőségét, és erőt öntsön belénk az út további szakaszára. Az ötödik lakásban fölmegyünk Krisztussal a Golgotára, és meghalunk Vele önmagunk számára, hogy ezentúl egyedül már csak Istennek élhessünk. A hatodik lakás az Énekek énekének szerelmesét idézi, valamint a búcsúbeszédet János evangéliumából, és a Szerelmes megtanít minket az igazi szeretetre. A hetedik lakásban újjászületünk, föltámadunk Krisztussal és tanúi leszünk a föld végső határáig. A hetedik lakás nem a zárszó krisztusi életünkben, hanem ekkor kezdődik küldetésünk: a fáradságot nem ismerő apostoli munka, az Urat követve mindenhova, ahová csak megy. Ő pedig küld, velünk munkálkodik Szentlelke által, s véghez viszi művét bennünk és általunk. A hetedik lakásban tehát nem pihenés vár ránk, hanem tevékeny apostoli élet, még akkor is, ha netán klauzúrás kolostor falai között élünk.

„Várkastély vagyunk, amelyben Isten lakik. Ha valaki be akar jutni, kopogtasson, és ajtót nyitnak neki. Ez nincs előzetes feltételekhez kötve. Semmilyenhez. Csak kopogtatni kell. Mindez a személy belsejében történik. Maga az Olvasó a lakott várkastély. Jézus Krisztus ajtót nyit neki – önmaga felé –, kézen fogja és átvezeti a különböző lakásokon. Hagyjuk, hogy vezessen bennünket! Ebben rejlik a titok.” (Bevezető 7.)

*

A másik most megjelenő könyv: Sr. Johanna-Andrea OCD: „Szent Teréz válaszol – Hogyan imádkozzunk?” Egy könyvsorozat indul ezzel útjára. 2018 tavaszán az erdélyi Mária Rádió fölkérte a marosszentgyörgyi kármelita nővéreket, hogy készítsenek két hetente egy-egy fél órás rádióműsort. 2018 júniusa óta sugározzák a műsorokat. A cél, hogy a Kármel lelkisége közkinccsé váljon, elsősorban szentjei által. Ezért mindenekelőtt Avilai Szent Teréz Önéletrajzára esett a választás, hogy a hallgatók érzékeljék: mennyit küzdött ő is emberi gyöngeségeivel, valamint környezetével, amely a legtöbbször nem értette őt. Miközben elmeséli életét, küzdelmeit, hasznos tanácsokat ad a lelki életre vonatkozóan nemcsak szerzeteseknek, hanem mindenki számára. Az Önéletrajz első huszonkét fejezetének esszenciáját tartalmazza az első kötet kis kommentárokkal, amelyek a ma emberéhez igyekszenek közelebb hozni Szent Teréz tanítását. Megtanulhatunk tőle imádkozni. A Szent nem technikákat ajánl az imához, hanem megtanít egyfajta belső hozzáállásra, amelynek segítségével rátalálhatunk bensőnkben az egy igaz Istenre, aki Atya, Fiú, Szentlélek.

A könyvek megrendelhetők: www.bookline.hu


 

A Sarutlan Kármelita Nővérek Kis Szent Teréz Kolostora és a Jel Kiadó közösen megjelentetett legújabb könyvei

I.

Henri Morice: Jézus Krisztus személyisége

Milyen lehetett Jézussal találkozni földi életében? Milyen volt személyisége? Erre a kérdésre keresi a választ jelen könyvében Henri Morice kanonok, a bölcsészettudomány doktora. Az evangélium alapján megrajzolja Jézus portréját, bemutatja személyiségi jegyeit, tulajdonságait. Jézus emberségét vizsgálja, anélkül azonban, hogy Istenségét figyelmen kívül hagyná. Kiváló beleérző képességgel és színes előadásmódjával a szerző bennünket is magával ragad és meghív, hogy legyünk jelen az evangéliumi történetekben. Rávezet továbbá arra, hogy meglássuk, hogyan érinthet minket most a Jézus földi életében történt egy-egy esemény.Szarkazmussal szól néhány visszás emberi magatartásról, melyek nem csak a II. világháború előtti társadalmakra voltak jellemzők. A szuverén személyiséget és ítéletalkotást elnyomó irányított gondolkodás, amely már a háború előtt megkezdődött és aláaknázta társadalmainkat, mára – a tömegkommunikációs, digitális technika robbanásszerű fejlődésével – mindent elárasztott. A hedonista életszemléletet harsogva hirdető médiában az evangélium önkorlátozásra hívó hangja, mely az Isten és a felebarát szeretetét plántálja belénk, csupán halk zönge. Ugyanakkor mindenki érzékeli, hogy a világ szakadék felé rohan, és különféle próbálkozások is születnek ennek megakadályozására.


II.

Ruth Burrows OCD: Ismeretlen szeretet

Ki az Isten? Milyen az Isten? Hogyan lehet vele személyes kapcsolatba lépni? Mit kell tennünk és mit kell elengednünk benső életünkben? – Ezekre a kérdésekre megtaláljuk a konkrét választ a Szentírásban.

„Nyakamba borult és megcsókolt” – a tékozló fiú példabeszédében olvasott isteni Atya szerető gesztusa jelentette Ruth nővérnek az ismeretlen szeretet megtapasztalását, amely az erő és a vigasztalás forrása. Isten szeretete ismeretlen szeretet az ember számára, mert – a földi viszonylatban szokatlanul – teljesen ingyenes, semmit nem kell tennünk, hogy kiérdemeljük, egyedül csak nyitott szívvel befogadnunk. Amint eltölt bennünket ez az ismeretlen szeretet, szembesülünk önmagunkkal, amely fájdalmas tapasztalat: Nem olyan vagyok, amilyen szeretnék lenni. Az ember kicsiny, gyönge, törékeny, csetlik-botlik az igazság útján, és ha elfogadja a gyermekléttel járó sajátságokat, s szerető Atyjának karjaiba veti magát, megszabadul az ún. én-görcstől –  amint Ruth nővér nevezi –, amelyben a kapott vagy magunk által kialakított elvárásoknak akarunk megfelelni, ahelyett hogy elfogadnánk és viszonoznánk Isten szeretetét. Kicsik és gyöngék vagyunk, s Isten nem ennek ellenére szeret bennünket, hanem éppen ezért. Belénk árasztja szeretetét, és lassanként átalakít, hogy ne teljesítményben gondolkodjunk, hanem az Istenbe vetett bizalom útján járjunk, ami végül is az ún. kis út, amelyen a Kármel nagy szentje, Lisieux-i Szent Teréz is járt.


III.

F. de Osuna: Harmadik Lelki Ábécéskönyv

A belső ima személyes tapasztalat a személyesen szerető Istenről. Bensőséges barátság Ővele, aki előbb szeretett, és aki az emberi szív mélyén szól hozzánk, a maga sajátos nyelvén: a szeretet nyelvén. A szív mélyén érint meg. Kezdetben csupán jóleső érzésként tapasztalom, de egyszerre csak megnyílik a szemem, és fölfogom a bennem lakó személyes Istent, aki Atya, Fiú, Szentlélek. Élő valóság, aki szeret, és személyesen engem szeret, velem együtt küszködik a mindennapokban, segít meglátnom a jót, és megtételében sem hagy magamra. Azután egyszerre, mintha eltűnne, mintha belső szemem elől téveszteném, nem érzem jelenlétét. Keresem, mint az Énekek énekében a kedvesét kutató szerelmes, és keresem az okát, miért rejtőzött el, hová lett?

         Sarutlan Kármelita Nővérek Rendje

Kis Szent Teréz Kolostor

Marosszentgyörgy

www.karmelitakolostor.hu

 

MEGRENDELHETŐ:

Magyarországon: www.prosperod.hu

Külföldön: www.bookline.hu


Ecce sacerdos magnus. Tanulmányok Márton Áron püspökké szentelésének 75. évfordulójára, szerk. Marton József - Diósi Dávid - Bodó Márta, Szent István Társulat - Verbum, Budapest - Kolozsvár, 2014 (230 oldal), ISBN 9786068627038.

Márton Áron püspökké szentelésének 75. évfordulóját 2014 februárjában négynapos ünnepségsorozat keretében ünnepelték Kolozsváron. Az ott elhangzott előadásokból és néhány korábbi tanulmányból áll össze jelen tanulmánykötet, Marton József, Diósi Dávid és Bodó Márta gondozásában. Az emlékkönyvben olvashatunk többek között Márton Áron első világháborús katonai szolgálatáról, plébánosi munkásságáról, belényesi kormányzóságáról, lapszerkesztői tevékenységéről. A kötet kiemelkedően értékes részét képezi Csendes László és Denisa Bodeanu tanulmánya, valamint az ehhez csatolt két dokumentumközlés. (Kovács Gergely)

Tartalomjegyzék >>

 


MÁRTON Áron, Miatyánk [Márton Áron hagyatéka 10], összeállította és jegyzetekkel ellátta Dr. Marton József. Mentor Kiadó, Marosvásárhely 2014 (188 oldal).

Boldogemlékű Márton Áron püspök hagyatékát publikáló sorozat újabb, immár tízedik kötete a keresztény ember legkedvesebb imádságához, a Miatyánkhoz írt prédikációkat teszi közzé. Ezek a szentbeszédek Márton Áron papságának 9. évében, 1933-ban születtek és hangzottak el. Kitűnik belőlük, hogy hit és erkölcs dolgában erőteljesen ragaszkodik az Egyház hivatalos tanításához. A Miatyánk hét kéréséhez szőtt beszédek magukon viselik a korabeli világváltság problémáit. A fiatal pap kora emberéhez szól. Nem ostorozó vagy fenyegető hangnemben, hanem a krisztusi öröm vigasztaló szellemében buzdít. Becsületes munkára, helytállásra, felebaráti szeretetre hívja fel hallgatóit. A későbbi, püspöki "nagy gondolatok" e papi beszédekben is felfedezhetőek. E fiatalkori, eddig ismeretlen szentbeszédek ma sem veszítettek aktualitásukból, ma is érdemes elolvasni azokat. (Kovács Gergely)

Tartalomjegyzék >>

 


Márton Áron és Jakab Antal erdélyi püspökök emlékezete / Gedenken an die Bischöfe Áron Márton und Antal Jakab aus Siebenbürgen, szerk. Szabó Csaba, Új Ember, Budapest, 2014 (127 oldal).

"Márton Áron és Jakab Antal gyulafehérvári püspökök emlékezete Bécsben" címmel szervezte meg 2013. október 15-én a Balassi Intézet – Collegium Hungaricum azt a konferenciát, melynek védnökei Christoph Schönborn bécsi bíboros-érsek és Cserháti Ferenc, a Külföldi Magyar Lelkipásztori szolgálattal megbízott segédpüspök voltak. A szervezők már a konferencián hangot adtak tervüknek, hogy az elhangzott előadások kétnyelvű, magyar és német, kiadvány formájában is elérhetőek legyenek. Szabó Csaba szerkesztésében látott napvilágot a tervezett konferenciakötet. Remélhetőleg hozzájárul ahhoz, hogy gyulafehérvári püspökök korszakos jelentőségét a Lajtától nyugatra is megismerjék nemcsak a nyugati diaszpórában élő magyarok, de a német ajkú katolikus közösségek is. (Kovács Gergely)


Hajlák Attila-István:

Istent látod meg szívében… 
Isten szeretete és a Szűzanya

Mária iskolájában 1.

Közel 50.000 imádsággal és törődéssel leírt szó a jó Isten szeretetéről és akaratáról. Ha valaki olvasta, olvassa a Mindennapok a Szűzanyával című lelki morzsagyűjteményt, akkor könnyen rá fog ismerni a Hajlák Attila egyedi máriás gondolkodásmódjára, az olvasóihoz való közvetlen, őszinte viszonyulására, a figyelmet könnyen lekötő stílusára.
A könyvben elmélkedéseket, tanácsokat, gyakorlatias útmutatókat, megnyugtató szavakat kapunk a mariológiából jól felkészült teológustól, a mindennapokban a híveit terelgető papbácsitól, a bajban levőkkel együttimádkozó lelkivezetőtől. (Fodor Orsolya)


Hajlák Attila:

Visszhanzik Isten akaratának „legyen” szava
Isten akarata és a Szűzanya

Mária iskolájában 2.

A könyv előszavában megfogalmazódikk egy nagyon fontos kérdés, egy olyan mondat, amit egy gyermekét és szüleit elveszítő édesanyától idéz Hajlák Attila: „Még mi fér bele Isten akaratába?”. A könyv 21 elmélkedése igyekszik rávezetni az olvasót arra, hogy miként kell helyesen viszonyulni az isteni akarathoz. A fő példakép ebben is Mária, akinek „igenje állandóan megújul Isten számára minden élethelyzetben”. (Fodor Orsolya)
 


Remény a reménytelenségben. Főpásztorok a kelet-közép-európai diktatúrákban

szerk. Soós Károly, Zombori István

HEH-METEM, Budapest 2014, ISBN 978-963-9662-75-9.

A budapesti Lengyel Nagykövetség adott helyet 2013. szeptember 25-én a „Remény a reménytelenségben” címmel megszervezett konferenciának, ahol a kelet-közép-európai kommunista diktatúrákban helytálló kiváló főpásztorok alakját idézték fel. Karol Wojtyła, Stefan Wyszyński és Mindszenty József bíborosok mellett, Márton Áron püspökünk életpéldája is bemutatásra került.

A konferencia előadásainak anyagát a METEM (Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség) jelentette meg könyv formájában 2014-ben: a 9 oldalnyi képanyaggal kiegészített 113 oldalas kötetet Soós Károly és Zombori István szerkesztette.

A kötetben három írás található boldogemlékű Áron püspökről: SERES Attila, Szovjet állami egyházfelügyelet és erdélyi magyar katolicizmus a sztálini és hruscsovi érában (49-64. old.); NAGY Mihály ZoltánA Vatikán és Bukarest erőterében. Márton Áron egyházpolitikájának fő irányelvei az '50-es évek második felében (65-73. old.) és LÁZÁR Csilla, Az egyház és társadalomszervező erdélyi püspök a csíkszentdomokosi Márton Áron Múzeum tükrében (75-81. old.).

A könyv tartalomjegyzéke itt tekinthető meg. >>

A kötet a Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítványnál szerezhető be: heh.szeged@gmail.com


Hajlák Attila-István:

Mindennapok a Szűzanyával
Lelkimorzsák az év minden napjára

A 2014 júniusában megjelent kiadványban olvasható gondolatok kilenc év alatt érlelődtek könyvvé. Nem akármilyen kilenc évről van szó, ugyanis az írójuk 2005 szeptemberétől vezeti a több mint tíz erdélyi helységben kitartóan működő Mária Iskola rendszeresen megszervezett lelkinapjait, kis- és nagytalálkozóit, lelkigyakorlatait.

A könyv megírásának a gondolatát az évek során elhangzott elmélkedések szövegei iránti növekvő igény szülte. A közel 140 oldalas könyv, ami egy tervezett sorozat első része, a magyar nyelvű mariológia terén újdonságnak számít tartalmában és formájában egyaránt. A 365 gondolatmorzsa, az egyes hónapokhoz írt rövid „ráhangoló” és a 7 hosszabb elmélkedés lelki táplálék lesz mindazoknak, akik napról napra a Szűzanya útján akarnak Jézussal lenni.

A könyv megrendelhető a hajlakattilajbi@freemail.hu email címen, vagy megtalálható a marosvásárhelyi Keresztelő Szent János plébánián.

 


Darvas-Kozma József:

A csíksomlyói pünkösdi búcsú eredettörténete

Nem lehetne jobbkor ajánlani, Darvas-Kozma József A csíksomlyói pünkösdi búcsú eredettörténete – című könyvét, mint pünkösdre
készülőben. Az alaposan összegyűjtött adatok, dokumentumok és illusztrációk segítik a felszínre és mutatják meg a tényeket, amelyeknek szerepe volt a búcsú kialakításában. (Rálátunk benne a valós életre is a változó történelmi korokban, és elénk tárulnak konfrontációk és  túlkapások is.) A munkát tárgyilagos szemlélet jellemzi, igazi érveket sorol elő és korábban nem ismert dokumentumokat tesz közkinccsé, melyek a történelem ködének ismeretlenségébe süllyedtek. Jól érzékelhető, hogy a történelmi igazság keresésekor, az egyházi és a világi soha nem elválasztható egymástól, de sohasem összemosható, csak az emberi tényezők (gazdasági, politikai stb.) figyelembevételével, összefüggéseikben szabad mindent vizsgálni. Nagyszerűen helyre teszi a pünkösdi fogadalmi búcsú eredettörténetét, a vehemens tagadók és a vehemens állítók, és az átlagmegoldást keresők között. Kiemeli a pálosok kezdeti szerepét, s azt a Tolvajos-tetői döntő eseményt, amiért a klérus és a nép számára legelfoglaltabb napra, pünkösdszombatra tették a „fogadalmi” búcsút. 1567. május 17-én, pünkösdszombatján valami történt, az a döntő esemény, amely új patinát vont az egykori pálos búcsúra. Ez a könyv az olvasót és a szakembert egyaránt érdekes és értékes ismeretekkel gazdagítja, amelyet többek között a lábjegyzetek is olvasmányossá tesznek. A felekezeti harcok hála Istennek már a múlté. (A csíksomlyói pünkösdi búcsú pedig századok óta a külső kényszerrel szembeni ellenállásnak, győzelemnek és a hithez való ragaszkodásnak fogadalmi emlékünnepe.)
Ma együtt ünnepelünk a pünkösdszombati búcsún katolikusok és katolikus gyökerekkel rendelkező keresztények, kinyilvánítva, hogy a csíksomlyói búcsú közösen a miénk, a magyarságé felekezettől függetlenül.
A szép kivitelezésű, színes, keménykötésű, 176 oldalas könyv megvásárolható a csíkszeredai kegytárgyasnál.
Ára 32 lej.
F. A.
(Egyházközségi Apostol, 2014. június 1.)

Ajánló: Az igazság keresése igaz gyöngyökhöz vezet ...Portik-Lukács Loránd OFM

Úton lenni

Igyekezzek életemet Isten szeretetében megélni az út folyamán, Ő átkarol, átjárja lelkemet, vezet, csak kérjem tőle, hogy segítsen vele haladni az úton. A zarándoklat egy kapu, amelyet megnyitok zarándoklatommal Isten felé, hogy kiirtsa a sötétséget.

A kötet megvásárolható a csíksomlyói kegyhely kegytárgyüzletében.

 


Szentelik a püspököt című emlékalbum újrakiadása

Úgy érzem, tisztelgésünk jeleként a püspökké szentelésének 75. évfordulója alkalmából az 1939. február 12-én kiadott Szentelik a püspököt című emlékalbum újrakiadásával idézhetjük fel leghűségesebben az esemény hangulatát korunk emberében és az elkövetkező nemzedékek tudatában. (Kovács Sándor főesperes-plébános)

(Bőséges képanyag Márton Áron életéből és a püspökszentelésről - 16 szövegoldal, 8 oldal képanyag 62 fényképpel).

A kötet megvásárolható a kolozsvári Szent Mihály plébánián és a templom bejáratánál. Ára 10 lej.


Sebestyén PéterTüzet hoztam!

Biblikus gondolatok – C év

Verbum, Kolozsvár 2013

Sebestyén Péter immár harmadszor vállalkozik arra, hogy bibliai alapokon állva megválaszolja a legégetőbb kérdéseket. Jelen kötetben a liturgikus C év heti útravalóinak mindegyike evangéliumi indíttatású. Lelkünk üdvösségének örök távlatait feszegeti. Ha azt akarjuk tudni, mi a boldogság, hol a helyünk, mit tegyünk, a kötet írásai ebben mind segítenek eligazodni.  Az előző kötetekben megszokhatta az olvasó, hogy a gyakorló lelkipásztor Sebestyén Péter a létkérdésekről milyen könnyedséggel, derűvel ír. A szerző tükröt tart, elgondolkodtat, megszeretteti velünk Istent. A kényes témákat sem kerüli, a rendszeres templomba járók mellett baráti jobbot nyújt „a maguk módján vallásosoknak”, az igazságot keresőknek, megszólítja a csalódottakat és a hitetleneket is. Az írások mindegyike korszerű, személyes, mai nyelven szól, ráhangol „Jézus hullámhosszára”, nevünkön szólít. Megrendülten adjuk meg magunkat, és végül a napkeleti bölcsekhez hasonlóan mi is más úton térünk haza. (Korondi Kinga)

A5, puhakötés, 152 oldal
Ára: 15 lej


ADVENTUS DOMINI – ÚRJÖVET
Az advent története, szokásai és lelkisége

Szerkesztő: Diósi Dávid

Szent István Társulat-Verbum, Budapest-Kolozsvár 2013

Diósi Dávid szerkesztésében az adventet magyar nyelven egyedülálló módon bemutató kötet készült. Benne a liturgiatörténeti vonatkozások mellé népszokások, az egyházi gyakorlatban is meglevő paraliturgikus elemek ismertetése is bekerült, az adventi készületre vonatkozó gyakorlatias elemek, a lelkiséget bemutató írások, elmélkedések. Mindez a mai világban alkalmas eligazítás a karácsonyra való keresztény jellegű készület segítésére. Jakubinyi György érsek így ajánlja az olvasóknak a könyvet az előszóban: "Örvendek, hogy megjelent ez a könyv: hézagpótló. Hiszem, hogy olvasói közelebb kerülnek a szűkebb és tágabb értelemben vett advent lelkiségéhez."

A5, 254 oldal, puhakötés


EROCRAS. Az ó-antifónák története és magyarázata

Szerkesztő: Diósi Dávid

Szent István Társulat • Verbum, Budapest–Kolozsvár 2013
A cím hétbetűs akrosztichon, ezt a rejtett szöveget adja a hét ó-antifónát bevezető megszólítások kezdőbetűinek visszafelé történő összeolvasása (tehát: Emmanuel, Rex, Oriens, Clavis, Radix, Adonai, Sapientia). Magyar jelentése: holnap veletek leszek.
A karácsony előtti héten az egyházban hosszú évszázadok óta minden nap felcseng egy-egy ó-antifóna mindegyik Krisztust, a megváltót szólítja és hívja. A könyv az ó-antifónák világát akarja közelebb hozni az imádkozó emberhez. Olvasható benne az ó-antifónák története és magyarázata, valamint mindegyik ó-antifónáról egy-egy elmélkedés. Szép a szövegükből táplálkozó ájtatosság végzése akár a templomban, akár otthon, családunk körében, az adventi koszorú gyertyafényénél. A könyv az ó-antifónák kézikönyvének is tekinthető. Az olvasó egy könyvből informálódhat, elmélkedhet, imádkozhat és énekelhet. Kegyelemteljes adventi
készülődést!
Tamás József gyulafehérvári segédpüspök így ajánlja a kötetet: Egyházunk próbál mindent megtenni azért, hogy a híveket felkészítse a karácsony szent ünnepre. Ezt a célt szolgálja az az adventi ájtatosság is, amely az ó-antifónákhoz kapcsolódik. Ezekben az ószövetségben megígért Megváltót egy-egy tulajdonságán vagy nevén keresztül szólítjuk meg és kérjük, hogy jöjjön el hozzánk, töltse el lelkünket adományaival. Jelen kiadvány ezt az adventi ájtatosságot szeretné népszerűsíteni. Adja a jó Isten, hogy akik végzik, lelkileg karácsony titkához közelebb jussanak és kegyelmi ajándékaiból bőven részesülhessenek.
puhakötés, 162 oldal

*****

Az idők mérlegén

Tanulmányok Márton Áron püspökről

A Verbum Kiadó és a Szent István Társulat együttműködése jegyében Bodó Márta, Lázár Csilla és Lövétei Lázár László szerkesztésében új kötet jelenik meg Márton Áronról, amely a legújabb forrásokat mutatja be, a kutatás legfrissebb adatait tárja az érdeklődők elé. A 2012 augusztusában Csíkszentdomokoson megrendezett Márton Áron konferencia előadásait egybegyűjtő kötet szerzői olyan jeles történészek, teológusok, szociológusok, akik évek óta foglalkoznak a huszadik századi Erdély, ezen belül a katolikus egyház történetével, kiemelten Márton Áron társadalmi szerepével.

*****

Márton Áron, un episcop catolic pe calea crucii

în limba română

A szentté avatási ügy posztulátora, a csíkszentdomokosi Márton Áron Múzeum igazgatója és a Keresztény Szó főszerkesztője által gondozott könyvet nyugodtan nevezhetjük hiánypótlónak. Bár nem a teljesség igényével készült, hanem elsősorban a kereszt útját járó főpásztort mutatja be, ez a 112 oldalas kis könyv az eddigi legátfogóbb román nyelvű kiadvány, amely lehetővé teszi a  magyarul nem tudó olvasó számára, hogy megismerkedjen Márton Áronnal.

»

*****

SZENT ANYA, ÜDVÖZLÉGY! MÁRIA-IMÁK

Második, bővített kiadás

Szerkesztette: Farmati Anna 

Legszebb Mária-imáinkat gyűjti egybe az imafüzet azzal a céllal, hogy a katolikus hívők Mária-tiszteletét segítse: az egyház ősi himnuszai, liturgikus szövegek, nagy szentjeink imádságai, nemzeti Mária-tiszteletünk értékes szövegei, búcsús énekek, keleti rítusú testvéreink néhány imája, litániák és két Mária-tisztelettel kapcsolatos rövid írás szerepel a gyűjteményben, valamint tíz nagyon szép erdélyi Mária-ábrázolás fényképe. A bővített kiadás újdonsága, hogy 26 kottás Mária-éneket is tartalmaz Geréd Vilmos válogatásában.

 

Verbum Kiadó, Kolozsvár 2013

A6, 127 oldal, Ára: 6 lej

*****

ÖRÖK VILÁGOSSÁG

Halotti zsolozsma és más imádságok az elhunytakért

 

Szerkesztette: Farmati Anna 

A halotti zsolozsma az egyház hivatalos imájának az a része, amelyet nem csak november 2-án, hanem máskor is: halálesetkor, virrasztásokon vagy egyszerűen a halottakért való imádságként használhatunk. Az 1885-ös kiadás szerint ennek imádkozása „az erdélyi egyházmegyében, annak különösen székelyföldi részében, a legrégebbi időktől fogva, dicséretes szokásban volt”. Ezt a szép hagyományt újítja fel a kis kötet, de a zsolozsmán kívül más imádságokat (Litánia tisztítótűzben szenvedő lelkekért, Szent Brigitta imádságai) és énekeket is tartalmaz, sőt néhány szép irodalmi szemelvényt is.

 

Verbum Kiadó, Kolozsvár 2013

A6, 86 oldal, Ára: 5 lej

*****

MILLENNIUMI KIADVÁNYOK:

A Gyulafehérvári Főegyházmegye millenniumi évében több kiadvány készült, amelyek a főegyházmegyét, valamint a gyulafehérvári székesegyházat mutatják be.

A kiadványok megrendelhetők a kolozsvári Verbum Kiadónál vagy a Gyulafehérvári Érsekségen.

1. Millenniumi zárószentmise - DVD -a szeptember 29-i millenniumi hálaadó szentmiséről készült televíziós felvétel. Gyulafehérvári Érsekség a Duna Televízió jóváhagyásával kiadta DVD formájában is a főegyházmegye millenniumi évét záró, gyulafehérvári hálaadó szentmise filmanyagát.

2.  A Szent Mihály Székesegyház. Fényképalbum. Ára: 50 lej

3. Krisztussal ezer esztendeig. Dokumentumfilm a gyulafehérvári főegyházmegyéről. DVD magyar, román vagy német nyelven. Ára: 25 lej
 
4. Erdély Érseki Katedrálisa. Dokumentumfilm a gyulafehérvári Szent Mihály-székesegyházról. DVD magyar, román vagy német nyelven. Ára: 25 lej
 
5. Marton József, Jakabffy Tamás Az erdélyi katolicizmus századai. Könyv magyar, román, német vagy angol nyelven. Ára: 15 lej
 
6. Marton József-Bodó Márta (szerk.) Ezeréves múltunk. Tanulmányok az erdélyi egyházmegye történelméről. Ára: 35 lej
 
7. 2010-es forgatható asztali naptár a gyulafehérvári Szent Mihály-székesegyház fényképeivel illusztrálva. Ára: 8 lej
 
Rendelés:
Verbum Kiadó: Kolozsvár, 400045, A. Einstein u., 2 szám, telefon: 0264-596478
Gyulafehérvári Érsekség: Gyulafehérvár, 510010, Mihai Viteazul u., 21 szám, telefon: 0258-811.689