Az örökös szentségimádás sorrendje a Gyulafehérvári Főegyházmegyénkben

Az Oltáriszentség "az egész keresztény élet forrása és csúcsa" (Lumen Gentium 11), "az Eukarisztiában ugyanis benne van az Egyház minden lelki java" (Presbyterorum Ordinis 5). Jézus Krisztus nemcsak a szentmise idejére jelenik meg a kenyér és bor színe alatt, hanem jelenvaló marad ebben a szentségben a szentmise után is. Éppen ezért az Oltáriszentség helye, a tabernákulum, a legszentebb tér a templomainkban és az Eukarisztia szentmisén kívüli tiszteletének, a szentségimádásnak, fölbecsülhetetlen értéke van az Egyház életében.
Az örökös szentségimádásnak hosszú hagyománya van a gyulafehérvári főegyházmegyében: az év minden napján reggeltől estig imádkoznak az Oltáriszentség előtt valamelyik templomban vagy kápolnában. Az Úr megtestesülésének ünnepére készülődve, két táblázatba foglalva tesszük közzé az éves körforgást – köszönet érte Zsebe Mártának.
Adja Isten, hogy a hit évében hasznos eszköze legyen hitünk még jobb elmélyítésének, megtisztításának és megélésének. (Mons. Dr. Kovács Gergely)

*      *      *

Az örökös szentségimádás hagyománya egyházmegyénkben
Ft. Dr. Horváth István, főesperes

Haynald Lajos püspök egyházmegyénket 1852-64 közt vezette. A főpásztor, számos kortársához hasonlóan, a társadalmi és lelki nyomor megoldását a szentségi élet felbuzdulásában látta. Ennek szellemében rendelkezett az 1001/1859-es körlevelében, mely a nagyböjti szentidő küszöbén született meg: "Kedves Gyermekeim! Figyelmeteket ez alkalommal különösen fordítani, egyszersmind pedig annak áldásos használatát szeretetteljesen előkészíteni. Értem a legméltóságosabb Oltáriszentségnek szünet nélküli imádását, mely más katholikus országokban leginkább a 40 órai ájtatosság alakjában a hívők nagy lelki előmenetelére régóta örömmel gyakoroltatik, és Erdély egyházában is egykoron a keresztény katholikus híveknek jó alkalmat szolgáltatott szent hitük nyilvánítása és szilárdítására, Isten iránti szeretetök gyakorlatára, lelkök enyhítésére s szorongatott szívöknek megvigasztalására; de az idők viszontagsága miatt szokásból ismét kiment." Figyelemre méltó az említés arra vonatkozóan, hogy az örökös szentségimádásnak Erdélyben volt már gyakorlata.
A püspök nemcsak általánosságban szól az örökös szentségimádás bevezetéséről, hanem részletes taglalásba is bocsátkozik. A szentségimádás kezdési időpontja ötvened vasárnap (Hamvazószerda előtti vasárnap). Az indulás helye nem lehet más, mint a gyulafehérvári székesegyház. A továbbiakban arról rendelkezik, hogy az év minden napján az egyházmegye valamely anya-, fiók-, vagy zárdatemploma legyen soron az imádásban. Az adoráció időtartama szintén nincs a plébános belátására bízva: reggeltől estig tartandó.
Isten szolgája Márton Áron püspök 1939. december 20-án adta ki 8086-os számú, 16. körlevelét, amelyben egyházmegyénk örökös szentségimádási rendjét határozta meg. Buzdításokat is tartalmaz e körlevél: "Nagy haszonnal fog járni, ha T. Papjaim évenként többször szentbeszédeikben, különösen az Oltáregylet és más jámbor társulatok számára tartott előadásaikban meggyőző és vonzó módon kifejtik az örökös szentségimádás nagy jelentőségét és fontos célját." – "Főespereseim szerető gonddal kísérjék figyelemmel kerületük szentségimádásait." – "A szentségimádás megtartásáról minden plébános, rektor ecclesiae, a helyi plébános útján 8 napon belül tegyen jelentést főesperesének."
A napjainkban is érvényben lévő szentségimádás megújított beosztását dr. Jakubinyi György érsek úr a 2074/1998-as számú körlevelében szabályozta.

*      *      *

Január 1. –> Gyulafehérvári érseki kápolna
Január 2. –> Alvinc
Január 3. –> Borbánd
Január 4. –> Sepsiszentgyörgy: Szeretet Misszionáriusai kápolna
Január 5. –> Szászsebes
Január 6. –> Gyergyószentmiklós: Szent Erzsébet Öregotthon
Január 7. –> Marosfő
Január 8. –> Balázsfalva
Január 9. –> Déva: telepi templom
Január 10. –> Nagybacon
Január 11. –> Nyárádtő
Január 12. –> Marosszentgyörgy
Január 13. –> Maroskeresztúr
Január 14. –> Tür
Január 15. –> Marosvásárhely: Keresztelő Szent János templom
Január 16. –> Mikháza
Január 17. –> Nyárádköszvényes
Január 18. –> Nyárádremete
Január 19. –> Nyárádselye
Január 20. –> Szászfalu: Gyümölcsoltó Boldogasszony kápolna
Január 21. –> Nyárádszereda
Január 22. –> Székelyhodos
Január 23. –> Székelykál
Január 24. –> Bátos
Január 25. –> Teke
Január 26. –> Ákosfalva
Január 27. –> Deményháza
Január 28. –> Ehed
Január 29. –> Jobbágytelke
Január 30. –> Jobbágyfalva
Január 31. –> Mezőerked

Február 1. –> Torda
Február 2. –> Nagyenyed
Február 3. –> Alsójára
Február 4. –> Aranyosgyéres
Február 5. –> Felvinc
Február 6. –> Harasztos
Február 7. –> Marosludas
Február 8. –> Marosújvár
Február 9. –> Mezőszengyel
Február 10. –> Sinfalva
Február 11. –> Torda: ferences templom
Február 12. –> Tibód
Február 13. –> Abosfalva
Február 14. –> Bordos
Február 15. –> Gyulafehérvár: Gróf Majláth Gusztáv Líceum kápolnája
Február 16. –> Egrestő
Február 17. –> Medgyes: Szent István templom
Február 18. –> Kerelőszentpál
Február 19. –> Magyarzsákod
Február 20. –> Radnót
Február 21. –> Szentdemeter
Február 22. –> Szőkefalva
Február 23. –> Székelyvécke
Február 24. –> Csöb
Február 25. –> Dicsőszentmárton
Február 26. –> Marosvásárhely: minoriták
Február 27. –> Naszód
Február 28. –> Székelyszállás

Február 29. –> Földvár, Árpád-házi Szent Erzsébet kápolna

Március 1. –> Bethlenfalva
Március 2. –> Erdőszentgyörgy
Március3. –> Etéd
Március 4. –> Farkaslaka
Március 5. –> Fenyéd
Március 6. –> Székelyudvarhely: Kis Szent Teréz templom
Március 7. –> Homoródkarácsonyfalva
Március 8. –> Székelyszentkirály
Március 9. –> Oroszhegy
Március 10. –> Székelyszenttamás
Március 11. –> Székelyszentlélek
Március 12. –> Nyikómalomfalva
Március 13. –> Székelylengyelfalva
Március 14. –> Borzont
Március 15. –> Korond
Március 16. –> Szováta
Március 17. –> Parajd
Március 18. –> Kadicsfalva
Március 19. –> Csíkcsomortán
Március 20. –> Küküllőkeményfalva
Március 21. –> Máréfalva
Március 22. –> Vágás
Március 23. –> Zetelaka
Március 24. –> Székelyvarság
Március 25. –> Szentkeresztbánya
Március 26. –> Szentegyháza
Március 27. –> Kápolnásfalu
Március 28. –> Lövéte
Március 29. –> Székelykeresztúr
Március 30. –> Atyha
Március 31. –> Székelypálfalva

Április 1. –> Barót
Április 2. –> Csíkszentmihály
Április 3. –> Illyefalva
Április 4. –> Kőhalom
Április 5. –> Miklósvár
Április 6. –> Mikóújfalu
Április 7. –> Sepsibükszád
Április 8. –> Sepsikőröspatak
Április 9. –> Tamásfalva
Április 10. –> Szentivánlaborfalva
Április 11. –> Újtusnád
Április 12. –> Nagytusnád
Április 13. –> Tusnádfürdő
Április 14. –> Csíkkozmás
Április 15. –> Csíkszentmárton
Április 16. –> Csíkszentsimon
Április 17. –> Csíkszentimre
Április 18. –> Csíkszentkirály
Április 19. –> Csíkzsögöd
Április 20. –> Csíkszentgyörgy
Április 21. –> Csíkmenaság
Április 22. –> Csíkmindszent
Április 23. –> Csíkszentlélek
Április 24. –> Csíksomlyó plébánia
Április 25. –> Csíktaploca
Április 26. –> Csíkcsicsó
Április 27. –> Madéfalva
Április 28. –> Csíkrákos
Április 29. –> Csíkdelne: Úr-kápolna
Április 30. –> Csíkszentmiklós

Május 1. –> Gyimesfelsőlok: Kármelhegyi Boldogasszony templom
Május 2. –> Lázárfalva
Május 3. –> Felsőszentgyörgy
Május 4. –> Csatószeg
Május 5. –> Verebes
Május 6. –> Menaságújfalu
Május 7. –> Kászonjakabfalva
Május 8. –> Kászonújfalu
Május 9. –> Nagykászon
Május 10. –> Gyimesfelsőlok
Május 11. –> Csíkszépvíz: latin templom
Május 12. –> Brassó-Bolonya
Május 13. –> Csíkmadaras
Május 14. –> Csíkdánfalva
Május 15. –> Karcfalva
Május 16. –> Csíkszenttamás
Május 17. –> Csíkszentdomokos
Május 18. –> Csíkpálfalva
Május 19. –> Csíkvacsárcsi
Május 20. –> Csíksomlyó: Kegytemplom
Május 21. –> Csíkborzsova
Május 22. –> Gyimesközéplok
Május 23. –> Hidegség
Május 24. –> Szentágota
Május 25. –> Szárhegy: ferences templom
Május 26. –> Zernyest
Május 27. –> Lőrincfalva
Május 28. –> Csíkszentmárton: Úr Teste kápolna
Május 29. –> Uzon
Május 30. –> Türkös
Május 31. –> Brassó: Szent Péter és Pál templom (belváros)

Június 1. –> Székeludvarhely: Szent György templom (Szombatfalva)
Június 2. –> Segesvár
Június 3. –> Szentháromság
Június 4. –> Homoródremete
Június 5. –> Kolozsvár: piarista templom
Június 6. –> Bükk
Június 7. –> Kolozsvár: Szociális Testvérek kápolnája
Június 8. –> Felsőboldogfalva
Június 9. –> Bede
Június 10. –> Brassó: ferencesek
Június 11. –> Csíkszépvíz: örmény templom
Június 12. –> Barcarozsnyó
Június 13. –> Vargyas
Június 14. –> Pálpataka
Június 15. –> Fenyőkút
Június 16. –> Csíkdelne: Szent János templom
Június 17. –> Egerszék
Június 18. –> Gyimesbükk
Június 19. –> Urikány
Június 20. –> Csíksomlyó: Salvator-kápolna
Június 21. –> Hargitafürdő
Június 22. –> Kicsibükk
Június 23. –> Csiba
Június 24. –> Bogárfalva
Június 25. –> Güdüc
Június 26. –> Szováta: fürdőtelep
Június 27. –> Sáromberke
Június 28. –> Gyulafehérvár: Székesegyház
Június 29. –> Nagyszeben: ferences templom
Június 30. –> Feketehalom

Július 1. –> Aninósza
Július 2. –> Déva: ferences templom
Július 3. –> Hosszúfalu: Boldog Apor Vilmos templom
Július 4. –> Ilyésmező
Július 5. –> Bögöz
Július 6. –> Kudzsir
Július 7. –> Lónya
Július 8. –> Hátszeg
Július 9. –> Lupény
Július 10. –> Gyergyóremete: Szent Rita kápolna
Július 11. –> Kostelek
Július 12. –> Petrilla
Július 13. –> Petrozsény
Július 14. –> Brassó: Szent Kereszt templom
Július 15. –> Pusztakalán
Július 16. –> Szászváros
Július 17. –> Vajdahunyad
Július 18. –> Vulkán
Július 19. –> Ditró: Szent Imre kápolna
Július 20. –> Csernakeresztúr
Július 21. –> Madéfalva: Szent Anna kápolna
Július 22. –> Sepsiszentgyörgy: Szent Benedek
Július 23. –> Málnásfürdő
Július 24. –> Szentmáté
Július 25. –> Csíkszereda: Szent József kápolna
Július 26. –> Hidegség: Szent Imre kápolna
Július 27. –> Ülke
Július 28. –> Csíkszentkirály: Büdös-fürdő
Július 29. –> Kőrösbánya
Július 30. –> Zeteváralja
Július 31. –> Sikaszó

Augusztus 1. –> Alsótömös
Augusztus 2. –> Gelence: Szent Imre (Felszeg)
Augusztus 3. –> Sepsiszentgyörgy: Szent Gellért
Augusztus 4. –> Sepsiszentgyörgy: Szent József
Augusztus 5. –> Sepsiszentgyörgy: Őrkő
Augusztus 6. –> Fogaras
Augusztus 7. –> Marosludas: Boldog Gizella templom (Andrássy-telep)
Augusztus 8. –> Árkos
Augusztus 9. –> Nagyszeben: belváros
Augusztus 10. –> Béta
Augusztus 11. –> Csutakfalva
Augusztus 12. –> Kotormány
Augusztus 13. –> Somogyom
Augusztus 14. –> Medgyes
Augusztus 15. –> Gyergyótekerőpatak
Augusztus 16. –> Székelyudvarhely: Pastor Bonus
Augusztus 17. –> Kolozsvár: Szent Péter
Augusztus 18. –> Csicsókeresztúr
Augusztus 19. –> Gyergyótölgyes
Augusztus 20. –> Kolozsmonostor: Apátsági templom (Kálvária)
Augusztus 21. –> Nagyernye
Augusztus 22. –> Szászrégen
Augusztus 23. –> Székelybő és Gyergyószentmiklós: Szent Miklós templom
Augusztus 24. –> Szék
Augusztus 25. –> Bethlen
Augusztus 26. –> Dés
Augusztus 27. –> Beszterce
Augusztus 28. –> Szentkeresztbánya: Lövétebánya
Augusztus 29. –> Alsósófalva
Augusztus 30. –> Borszék: Lourdes-i Boldogasszony templom
Augusztus 31. –> Magyarlápos

Szeptember 1. –> Erzsébetbánya
Szeptember 2. –> Kapnikbánya
Szeptember 3. –> Magyarszarvaskend és Sepsiszentgyörgy: Krisztus Király
Szeptember 4. –> Fancsal
Szeptember 5. –> Óradna
Szeptember 6. –> Marosjára
Szeptember 7. –> Kolozs
Szeptember 8. –> Csíkszereda: Milleniumi templom
Szeptember 9. –> Gyulafehérvár: zárdatemplom
Szeptember 10. –> Marosvásárhely: Árpád-házi Szent Erzsébet templom (Meggyesfalva)
Szeptember 11. –> Homoródalmás
Szeptember 12. –> Homoroddaróc
Szeptember 13. –> Sztrigyszentgyörgy
Szeptember 14. –> Csíkszereda: Szent Kereszt
Szeptember 15. –> Gyergyószentmiklós: örmény templom
Szeptember 16. –> Marosvásárhely: Szent Család templom (Remeteszeg)
Szeptember 17. –> Gödemesterháza
Szeptember 18. –> Bodola
Szeptember 19. –> Nagyszeben: Szent Orsolya templom
Szeptember 20. –> Nagyszeben: Terezianum
Szeptember 21. –> Egeres
Szeptember 22. –> Balánbánya
Szeptember 23. –> Ajnád
Szeptember 24. –> Borszék
Szeptember 25. –> Vajola
Szeptember 26. –> Görgényszentimre
Szeptember 27. –> Görgényüvegcsűr
Szeptember 28. –> Gyergyószentmiklós: Szent István
Szeptember 29. –> Iszló
Szeptember 30. –> Abafája

Október 1. –> Gyergyószentmiklós: Munkás Szent József
Október 2. –> Magyarcsügés
Október 3. –> Kilyénfalva
Október 4. –> Székelyudvarhely: ferences
Október 5. –> Gyergyóújfalu
Október 6. –> Gyergyócsomafalva
Október 7. –> Gyergyóalfalu
Október 8. –> Gyergyószárhegy
Október 9. –> Ditró: Jézus Szent Szíve (nagytemplom)
Október 10. –> Gyergyóhodos
Október 11. –> Székelyudvarhely: Szent Miklós
Október 12. –> Gyulafehérvár: szemináriumi kápolna
Október 13. –> Háromkút
Október 14. –> Gyergyóremete
Október 15. –> Maroshévíz
Október 16. –> Orotva
Október 17. –> Marosvásárhely: Szent Miklós
Október 18. –> Zalánpatak
Október 19. –> Vármező
Október 20. –> Ditró: Alexandriai Szent Katalin
Október 21. –> Hármasfalu
Október 22. –> Körtvélyfája
Október 23. –> Jedd
Október 24. –> Mezőbánd
Október 25. –> Marosvásárhely Szent Kozma és Damján
Október 26. –> Marosugra
Október 27. –> Bólya
Október 28. –> Alsóbölkény
Október 29. –> Tőkés
Október 30. –> Bánffyhunyad
Október 31. –> Szamosújvár: örmény

November 1. –> Esztelnek
November 2. –> Kézdivásárhely: Kanta
November 3. –> Alsócsernáton
November 4. –> Futásfalva
November 5. –> Székelypetőfalva
November 6. –> Kézdisárfalva: kápolna
November 7. –> Lemhény
November 8. –> Kézdiszentlélek
November 9. –> Gelence
November 10. –> Zágon
November 11. –> Kézdikővár
November 12. –> Bereck
November 13. –> Imecsfalva
November 14. –> Esztelnek: ferences
November 15. –> Ozsdola
November 16. –> Szentkatolna
November 17. –> Hatolyka
November 18. –> Kézdimartonos
November 19. –> Nyújtód
November 20. –> Zabola
November 21. –> Vasláb és Hilib
November 22. –> Csíkszereda: Szent Ágoston
November 23. –> Altorja
November 24. –> Kézdiszárazpatak
November 25. –> Feltorja
November 26. –> Kézdialmás
November 27. –> Kovászna
November 28. –> Kézdivásárhely: Boldog Özséb
November 29. –> Kézdiszentkereszt
November 30. –> Bélafalva

December 1. –> Kiskapus
December 2. –> Kiskászon
December 3. –> Radnalajosfalva
December 4. –> Désakna
December 5. –> Kajántó
December 6. –> Búzásbesenyő
December 7. –> Mikefalva
December 8. –> Kolozsvár: Mária Szíve templom
December 9. –> Gyulakuta
December 10. –> Vice
December 11. –> Kolozsvár: Szent István 
December 12. –> Szamosújvár: latin
December 13. –> Szászfenes
December 14. –> Magyarfenes
December 15. –> Kolozsvár: ferences templom
December 16. –> Csíkszereda: Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium
December 17. –> Györgyfalva
December 18. –> Jegenye
December 19. –> Csíkszentkirály: Magyar Szentek és Boldogok kápolna
December 20. –> Csíkszentdomokos: Segítő Nővérek kápolnája
December 21. –> Tordatúr
December 22. –> Kisbács
December 23. –> Kolozsvár: Jézus Szíve (Kerekdomb)
December 24. –> Marosbogát
December 25. –> Marosszentgyörgy: Kármelita nővérek kápolnája
December 26. –> Alsókapnik
December 27. –> Kézdiszentlélek: öregotthon
December 28. –> Búzaháza
December 29. –> Marosvásárhely: Szent Imre
December 30. –> Maroscsesztve
December 31. –> Kolozsvár: Szent Mihály