PAPI SZENÁTUS – CONSILIUM PRESBYTERIALE

 

A Gyulafehérvári Főegyházmegyében 2020. március 31. – 2025. március 31. között:

       A) V á l a s z t o t t   t a g o k

1.

Msgr. Szász János id.

Gyulafehérvári és Hunyadi, Szeben-Fogarasi főesperesi kerületekből

2.

Ft. Hajdú János

Kovászna-Brassói főesperesi kerületből

3.

Ft. Hölgyes Pál-Zsolt

Kézdi-Orbai főesperesi kerületből

4.

5.

Ft. Fábián László-János

Msgr. Geréd Péter

Kolozs-Dobokai, Belső-Szolnoki, Aranyos-Tordai főesperesi kerületekből

6.

7.

Ft. Balla Árpád

Ft. Bertalan László

Marosi, Küküllői és Erzsébetvárosi főesperesi kerületekből

8.

Ft. Pál Vilmos Barna

Alcsík-Kászoni főesperesi kerületből

9.

Ft. Bálint Emil

Felcsíki főesperesi kerületből

10.

Ft. Keresztes Zoltán

Gyergyói főesperesi kerületből

11.

Ft. Márton József

Székelyudvarhelyi főesperesi kerületből

12.

Ft. Dr. András István

Hittudományi Főiskola és Kisszemináriumból

13.

Ft. Dr. Oláh Zoltán

Főszékeskáptalan képviselője

14.

Ft. Dr. habil. Diósi Dávid

BBTE Róm. Kat. Teol. Kar képviselője

      B) J o g  s z e r i n t i    t a g o k

 

1. Exc. Dr. Kerekes László segédpüspök, általános helynök

2.

Msgr. Dr. Lukács Imre Róbert

általános helynök

3.

Ft. Hurgoi János

irodaigazgató

4.

Fr. Urbán János P. Erik OFM

érseki helynök, ferences tartományfőnök

5. Ft. Kovács Szabolcs érseki titkár

 

       C) K i n e v e z e t t    t a g o k

 

1.

Ft. Ilyés Zsolt

plébános

2.

Ft. Dr. Veres Stelian

gazdasági igazgató

3.

Ft. László Attila

plébános

4.

Ft. Dávid György

plébános

5.

Ft. Fülöp Zsombor

segédlelkész

Szenátusi szakbizottságok és azok vezetői

1. Gyulafehérvári Főegyházmegyei Liturgikus és Egyházzenei Bizottság

Titkára: Ft. Ilyés Zsolt

2. Gyulafehérvári Főegyházmegyei Pasztorális Bizottság

Titkára: Exc. és Ft. Dr. Kerekes László

Albizottságok:

2.a) Gyulafehérvári Főegyházmegyei Ministráns és Hivatásgondozó Bizottság

Titkára: Ft. Csomós László

2.b) Gyulafehérvári Főegyházmegyei Ifjúságpasztorációs Bizottság

Titkára: T. Simon Imre

2.c) Gyulafehérvári Főegyházmegyei Román Nyelvű Pasztorációs Bizottság

Titkára: Ft. Buciuman Gheorghe-Traian

2.d) Gyulafehérvári Főegyházmegyei Lelkiségi Mozgalmak Bizottság

Titkára: Ft. Kovács István-László

2.e) Gyulafehérvári Főegyházmegyei Családpasztorációs Bizottság

Titkára: Ft. Szénégető István-Barnabás

2.f) Gyulafehérvári Főegyházmegyei Cigánypasztorációs Bizottság

Titkára: Ft. Palkó Ágoston

2.g) Gyulafehérvári Főegyházmegyei Missziós Bizottság

Titkára: Ft. Șcheianu Ciprian-Iosif

3. Gyulafehérvári Főegyházmegyei Szórvány és Egyházmegye-átszervezési Bizottság

Titkára: Ft. Szász János

4. Gyulafehérvári Főegyházmegyei Iskolai, Hitoktatási és Felnőttképzési Bizottság

Titkára: Ft. Dr. Oláh Zoltán

5. Gyulafehérvári Főegyházmegyei Szociális és Szeretetszolgálati Bizottság

Titkára: Ft. Péter Arthur

6. Gyulafehérvári Főegyházmegyei Tömegkommunikációs Evangelizációs Bizottság

Titkára: Ft. Bilibók Géza

7. Gyulafehérvári Főegyházmegyei „Papi élet és szolgálat” Bizottság

Titkára: Ft. Hajdu János

Tanácsosok Testülete

1. Msgr. Dr. Lukács Imre-Róbert

2. Ft. Hurgoi János

3. Ft. Hajdu János

4. Ft. Ilyés Zsolt

5. Ft. László Attila

6. Ft. Péter Arthur