Restaurálás

Megújul a székesegyház világítási rendszere

A gyulafehérvári Szent Mihály székesegyházban elkezdődött a megvilágítás felújítása. A legutóbbi világítási rendszert 2011-2012-ben létesítették. A szentélyben 12 lámpatest kicserélése a Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatásának köszönhetően, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által 2022-ben meghirdetett Nemzeti Újrakezdési Program keretében valósulhatott meg. 

 

Jézus Krisztus keresztútjának egyedi ábrázolásai a székesegyházban

Az ősi, történelmi környezethez méltó, művészi kivitelezésű, a hívek és zarándokok imagyakorlatát segítő állandó keresztút elhelyezésének hosszú évek óta megfogalmazott igény. Az egyedi keresztút tervezésére és kivitelezésére, a több felkért művész közül, 2019-ben Gergely Zoltán kolozsvári szobrászművészt bízta meg az Érsekség. A Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatásának köszönhetően a művészi kivitelezésű keresztút készítése folytatódhatott 2020-ban is.

Bővebben >>


Gyulafehérvár: megújult a kereszthajó és a rózsaablak

Újabb munkálatok fejeződtek be a székesegyházon

 
A 2015-ös év során több felújítási munkálatot végeztek a magyar nyelvterület legrégebbi székesegyházában. A kereszthajó felújítási munkálatait, illetve az ennek részét képező rózsaablak külön projektben elvégzett restaurálását a magyarországi Emberi Erőforrások Minisztériuma - EGYH-EOR-15-0083 számú támogatásából sikerült megvalósítani.
 

Folytatódnak a restaurálási munkálatok Gyulafehérváron

A Gyulafehérvári Érsekség megkülönböztetett módon foglalkozik a székesegyház és az érseki palota állapotával, méltó módon történő karbantartásával, helyreállításával. Egy ilyen jellegű középkori épületegyüttes megköveteli az állandó helyreállítási munkálatokat. Az utóbbi évszázad restaurálási munkálatainak a kiesése következtében a ’90-es évek elejére több helyen is sürgős feladattá vált a felújítás. 1999-ben a Gyulafehérvári Érsekség és a budapesti Országos Műemlékvédelmi Hivatal között létrejött egyezmény nyomán átfogó helyreállítási programterv született. Az anyagi források szűkössége miatt azonban elsősorban részfeladatok és sürgősségi beavatkozásokra került sor 2005-ig. 

A Magyar Oktatási és Kulturális Minisztérium, a Szülőföld Alap, Románia Művelődési és Vallásügyi Minisztériuma, valamint partnerszervezetek és a hívek támogatásának köszönhetően a jubileumi évben befejeződött a déli torony homlokzatának kőrestaurálása, a Lázói-kápolna felújítása, valamint a Kolonics István által 1877-ben épített orgona restaurálása. A szakemberek által is elismerést nyert munkálatok arra serkentenek, hogy a helyreállítási munkálatokat tovább folytassuk, újabb feladatokat vállaljunk.

A székesegyház helyreállításának jelen szakaszában a szentély és kórus teljes felújítására kerül sor. A helyreállítás megtervezésére Macalik Arnold építész által vezetett kolozsvári FKM Kft. kapott megbízást. A tervezés első szakaszában számos szakembert felkértünk, hogy a szükséges kutatásokat hajtsák végre és tegyék meg javaslataikat a szakterületükön. Művészettörténészek, szakrestaurátorok, statikusok, építészek tanulmányozták a helyreállításra váró épületrészt, az Egyházművészeti Bizottság (EMÜB) bevonásával a helyreállítási koncepció véglegessé vált.

A munkálatok jogát közbeszerzés alapján a csíkszeredai Harbau Kft. és a gyulafehérvári Grup Corint Kft konzorciuma nyerte el. A restaurálási munkálatok augusztus 12-én kezdődtek el és 10 hónapot fognak tartani.

Bár az érseki palota főhomlokzatát 2000 és 2002 helyreállították, a belső udvar, valamint a további külső homlokzatok elhanyagolt állapotban vannak: a málló vakolatok, megöregedett, károsodott nyílászárók, a kőajtó- és ablakkeretek esztétikailag rossz benyomást keltenek, hőszigetelési igényeket nem teljesítenek. A munkálat megtervezésére a nagyszebeni Guttmann Szabolcs építész (Arh Service Guttmann & Co) kapott megbízást.

A munkálatot a közbeszerzési kiírás nyomán a csíkszeredai Harbau Kft. nyerte meg.

A munkálat a szentély restaurálási munkálataihoz hasonlóan idén augusztus 12-én kezdődött és a tervek szerint 11 hónapot tart.

A két nagy helyreállítási munkálat értéke meghaladja az 1 000 000 eurót.  Ezt az összeget az érsekség önerőből képtelen lett volna fedezni. Sikerült azonban a romániai illetékes hatóságokkal olyan megállapodásra jutni, hogy a Román Nemzeti Örökségvédelmi Intézet mindkét helyreállítási munkálat tetemes részét finanszírozza. Ezen felül azonban még nagyon sok adomány szükséges. Történelmi székesegyházunk bőkezű mecénások és a hívek adományainak köszönhetően épült évszázadok során, fenntartása és az utókor számára való megőrzése érdekében azonban mindannyiunknak össze kell fognunk. Bármilyen felajánlást, támogatást és ötletet szívesen fogadunk.

Szász János

gazdasági igazgató

Beérkezett támogatások a Székesegyház felújítására 2009-ben

  • Kloster Mallersdorf – 20.000 €
  • Augsburgi Egyházmegye – 8.000 €
  • Szülőföld Alap – 8.000.000 Ft.
  • Oktatási és Kulturális Minisztérium – 65.000.000 Ft.
  • Román Állam – 1.410.000 Lej
  • Hívek adománya – 135.000 lej

 


 

Elkészültek a székesegyház kőrestaurálási munkálatai

A gyulafehérvári székesegyház déli tornyának és a Lázói-kápolna kőrestaurálási munkálatai nyár elején kezdődtek el. A déli torony kőrestaurálási munkálatait a Reneszánsz Zrt és Renome-R Kft által alkotott konzorcium végezte Asztalos György kőrestaurátor vezetésével. A Lázói-kápolna munkálatait pedig az Egri és Fodor Művészeti és Szolgáltató Betéti Társaság végezte Egri Hunor kőrestaurátor vezetésével. A munkálatok átvételét és kiértékelését az Egyházművészeti Bizottság és az Érsekség Gazdasági Hivatala végezte december 3-án.

A helyreállítást irányító szakmai bizottság javaslatára a restaurátoroktól azt kértük, hogy az eredeti kőfelületekből minél többet mentsenek meg, konzerválják, végezzék el mindazokat a restaurátori beavatkozásokat (előszilárdítás, levált részek rögzítése, idegen anyagok eltávolítása, tisztítás, szilárdítás, repedések részeinek kitöltése, hidrofobizálás), amelyek a műszaki tartósság miatt szükségesek. Az esztétikai kiegészítések minimálisak, mivel cél a műemlék hiteles megőrzése. A kiegészítések inkább funkcionálisak, csak ott ahol műszaki szempontból indokoltak voltak.

A helyreállítási munkálatokat támogatta: Románia Művelődési és Vallásügyi Minisztériuma, Magyar Oktatási és Kulturális Minisztérium – Egyházi Kapcsolatok Főosztálya (Magyarország), Szülőföld Alap (Magyarország), külföldi partnerek és nem utolsó sorban a főegyházmegye hívei.

 

Márton Judit,

a helyreállítás koordinátora