Tantárgyolimpia

RÓMAI KATOLIKUS VALLÁS TANTÁRGYOLIMPIA ANYAGA

a 2014/2015-ös tanévre  

Kerületi szakasz időpontja: 2015. február 28.

Főegyházmegyei szakasz helye és időpontja: (Székelyudvarhely – 2015. április 17-19.)

OSZTÁLY

TANANYAG

(kerületi versenyszakaszra)

Helyszín/időpont:

főesperesi kerületi központok
/ 2015. február 28.
(ajánlott kezdési időpont: 10.00h)

TANANYAG

(főegyházmegyei versenyszakaszra)

Helyszín:

Székelyudvarhely – 2015. április 17-19.

SZENTÍRÁSI RÉSZ

(kreativitás)

VII. osztály

KATOLIKUS
EGYHÁZ-
TÖRTÉNELEM

I. Az Egyház helyzete az első századokban. A jeruzsálemi ősegyház - Az első Pünkösd: az Egyház születése (Kr.u. 30) - Az őskeresztények tanúságtétele - Üldöztetések és az Egyház elterjedése - Szent Péter és Szent Pál működése - Az első századok keresztényüldözései - Szeretet ragyogja be a véres üldözést - Az Egyház felszabadulása – A milánói rendelet –

II. Az Egyház helyzete a középkorban - Szent Benedek „fiai” nevelték az új Európát - A magyar nép kereszténnyé lesz
+ a megfelelő leckék szentjei

I. Az Egyház helyzete az első századokban. A jeruzsálemi ősegyház - Az első Pünkösd: az Egyház születése (Kr.u. 30) - Az őskeresztények tanúságtétele - Üldöztetések és az Egyház elterjedése - Szent Péter és Szent Pál működése - Az első századok keresztényüldözései - Az Egyház felszabadulása – A milánói rendelet -
 II. Az Egyház helyzete a középkorban - Szent Benedek „fiai” nevelték az új Európát - A magyar nép kereszténnyé lesz - A Keleti Egyház elszakadása - VII. Szent Gergely az Egyház szabadságáért - A nagy nyugati egyházszakadás + a megfelelő leckék szentjei

Az egyes témák tartalmához kapcsolódó szentírási részletek kreatív elemzési-értelmezési készségét mérjük.
A hitoktató tanár intuíciójára bízzuk ebben a műfajban a felkészítést, a szentírási részletek kiválogatását – gyakorlás céljából.

VIII. osztály

 

AKI HISZ,
ÜDVÖZÜL

I. Létezik Isten - Az Atya – Miért vagyunk és miért élünk? – A kinyilatkoztatás – A Szentírás – Az apostoli hitvallás – Hiszek egy Istenben – Teremtés, gondviselés – Isten terve az emberrel; II. A Fiúisten – A Fiúisten értünk emberré lett – Karácsony – Jézus meghirdeti az Isten országát – Legyen meg a Te akaratod – Feltámadt és felment a mennybe;

I. Létezik Isten - Az Atya – Miért vagyunk és miért élünk? – A kinyilatkoztatás – A Szentírás – Az apostoli hitvallás – Hiszek egy Istenben – Teremtés, gondviselés – Isten terve az emberrel
II. A Fiúisten – A Fiúisten értünk emberré lett – Karácsony – Jézus meghirdeti az Isten országát – Legyen meg a Te akaratod – Feltámadt és felment a mennybe
III. A Szentlélek – A Szentlélek működése a keresztény ember életében
 

Az egyes témák tartalmához kapcsolódó szentírási részletek kreatív elemzési-értelmezési készségét mérjük.
A hitoktató tanár intuíciójára bízzuk ebben a műfajban a felkészítést, a szentírási részletek kiválogatását – gyakorlás céljából.

IX. osztály
(teológia)

 

ÓSZÖVETSÉGI
BIBLIKUM

Bevezetés - A “Biblia” szó értelmezése - A Szentírás bemutatása történelmi-földrajzi kontextusban - A beszédtől a könyvekig - Szentírásfordítások - A Szentírás könyveinek szerzője - A Szentírás kánonja, felosztása - A biblikus történelem nagy korszakai - A Szentírás szerepe az Egyház életében; Pentateuchus - Általános bemutatás, forrásai - A Teremtés könyve - Az őstörténet (Gen 1-11) - A pátriárkák története (Gen 12-50)

Bevezetés - A “Biblia” szó értelmezése - A Szentírás bemutatása történelmi-földrajzi kontextusban - A beszédtől a könyvekig - Szentírásfordítások - A Szentírás könyveinek szerzője - A Szentírás kánonja, felosztása - A biblikus történelem nagy korszakai – A Szentírás szerepe az Egyház életében; Pentateuchus - Általános bemutatás, forrásai - A Teremtés könyve - Az őstörténet (Gen 1-11) - A pátriárkák története (Gen 12-50) - A Kivonulás könyve (általános bemutatás) - Mózes meghívása - A Kivonulás könyvének témája - A Sínai szövetségkötés és a törvényadás - A Leviták könyve (általános bemutatás) - Az ünnepek, a papság, ószövetségi áldozatok;

Az egyes témák tartalmához kapcsolódó szentírási részletek kreatív elemzési-értelmezési készségét mérjük.
A hitoktató tanár intuíciójára bízzuk ebben a műfajban a felkészítést, a szentírási részletek kiválogatását – gyakorlás céljából.

 

IX. osztály

(világi)

 

BIBLIKUM

  I. ÓSZÖVETSÉGI SZENTÍRÁS - Bevezetés a Szentírás tanulmányozásába

– Az Istent kereső ember – Isten szólt – A Szentírás és könyvei– Az Ószövetség létrejötte – A Biblia szerzői, neve, fordítások – A Biblia földrajzi-történelmi kerete – Izrael és az ókori kelet – A Pentateuchus – Az üdvösség története – A pátriárkák kora – Ábrahámtól Mózesig –Történeti könyvek − Sámuel két könyve: A királyság intézménye – Saul − A királyok két könyve – Salamon – A választott nép babiloni fogságban – Zsoltárok – Bölcsességi irodalom

  I. ÓSZÖVETSÉGI SZENTÍRÁS

Az Ószövetség létrejötte – A Biblia szerzői, neve, fordítások – A Biblia földrajzi-történelmi kerete – Izrael és az ókori kelet – A Pentateuchus – Az üdvösség története – A pátriárkák kora – Ábrahámtól Mózesig – Történeti könyvek − Sámuel két könyve: A királyság intézménye – Saul − Dávid – Salamon – A választott nép babiloni fogságban – – Zsoltárok (általános bemutató) – Bölcsességi irodalom (általános bemutató) Prófétikus könyvek − általános bemutató (próféták, szerepük, működésük, a prófétai irodalom) − A nagypróféták

II. ÚJSZÖVETSÉGI SZENTÍRÁS – Az Újszövetség kialakulásának három szakasza – Az Evangéliumok keletkezése és sajátos jellege − A szinoptikus evangéliumok (általános bemutató);

  Az egyes témák tartalmához kapcsolódó szentírási részletek kreatív elemzési-értelmezési készségét mérjük.

A hitoktató tanár intuíciójára bízzuk ebben a műfajban a felkészítést, a szentírási részletek kiválogatását – gyakorlás céljából.

X. osztály
(teológia)

 

ÓSZÖVETSÉGI
BIBLIKUM

(Szükséges a Királyok I–II. könyvének ismerete általános bemutató szintjén).

A prófétizmus Izraelben. Nem író próféták: Illés és Elizeus.

A királyság kettészakadása. A déli országrész (Júdea): Jozija vallási reformja. Jeruzsálem lerombolása, a babiloni fogság kezdete.

Ezdrás könyve: a babiloni fogság vége. A jeruzsálemi templom újjáépítése. Nehemiás könyve: A jeruzsálemi várfal újjáépítése.

 (Szükséges a Királyok I–II. könyvének ismerete általános bemutató szintjén).

A prófétizmus Izraelben. Nem író próféták: Illés és Elizeus.

A királyság kettészakadása. A déli országrész (Júdea): Jozija vallási reformja. Jeruzsálem lerombolása, a babiloni fogság kezdete.

Ezdrás könyve: a babiloni fogság vége. A jeruzsálemi templom újjáépítése. Nehemiás könyve: A jeruzsálemi várfal újjáépítése.

Bölcsességi irodalom: Példabeszédek, Jób, Prédikátor, Sírák fia, és a Bölcsesség könyve (általános bemutatás).

 A zsoltárok könyve.

 Az egyes témák tartalmához kapcsolódó szentírási részletek kreatív elemzési-értelmezési készségét mérjük.
A hitoktató intuíciójára bízzuk ebben a műfajban a felkészítést, a szentírási részletek kiválogatását – gyakorlás céljából.

X. osztály

(világi)

 

VALLÁS ÉS EGYHÁZ-TÖRTÉNET

Bevezető fogalmak – Az alapfogalmak meghatározása – A sumér-akkád vallás – Az ókori egyiptomiak vallása – Az ókori görögök vallása – Az ókori rómaiak vallása – India vallásai – A buddhizmus – A hinduizmus – A judaizmus – A kereszténység (általános bemutatás)

Bevezető fogalmak – Az alapfogalmak meghatározása – A sumér-akkád vallás – Az ókori egyiptomiak vallása – Az ókori görögök vallása – Az ókori rómaiak vallása – A buddhizmus – A judaizmus – A kereszténység (általános bemutatás) – Az Egyház születése és az első keresztény közösségek – A keresztényüldözések és az Egyház terjedése – Nagy Konstantin és Nagy Theodosius kora – A kereszténység a középkorban – A pápaság szerepe az új kereszténység kialakulásában. Szent Benedek

Az egyes témák tartalmához kapcsolódó szentírási részletek kreatív elemzési-értelmezési készségét mérjük.

A hitoktató tanár intuíciójára bízzuk ebben a műfajban a felkészítést, a szentírási részletek kiválogatását – gyakorlás céljából.

XI. osztály
(teológia)

 

ÚJSZÖVETSÉGI BIBLIKUM

Az Újszövetség kánonja – Az Újszövetség kialakulásának szakaszai– A zsidó társadalom rétegződése Jézus korában – Intézmények Jézus korában – Az Evangéliumok keletkezése és sajátos jellege − A szinoptikus evangéliumok (általános bemutató); Elemzésre: Szent Márk evangéliuma – Szent Máté evangéliuma – Szent Lukács evangéliuma – A csoda – Jézus csodái; A példabeszéd műfaja – Jézus példabeszédei;

Az Újszövetség kánonja – Az Újszövetség kialakulásának szakaszai– A zsidó társadalom rétegződése Jézus korában – Intézmények Jézus korában – Az Evangéliumok keletkezése és sajátos jellege − A szinoptikus evangéliumok (általános bemutató); Elemzésre:Szent Márk evangéliuma – Szent Máté evangéliuma – Szent Lukács evangéliuma – A csoda – Jézus csodái; A példabeszéd műfaja – Jézus példabeszédei;– Szent János evangéliuma – Főbb témái: Az Ige megtestesülése; Kánai menyegző; Nikodémus története; Kenyérszaporítás és euharisztikus beszéd; A jó pásztor;

Az egyes témák tartalmához kapcsolódó szentírási részletek kreatív elemzési-értelmezési készségét mérjük.
A hitoktató tanár intuíciójára bízzuk ebben a műfajban a felkészítést, a szentírási részletek kiválogatását – gyakorlás céljából.

XI. osztály

(világi)

 

HITÜNK

ALAPJAI

Isten és ember párbeszéde : A vallás: Isten és ember találkozása – Az isteni kinyilatkoztatás (revelatio divina) –Hagyomány – Szentírás –Tanítóhivatal – A hit: az ember Istennek adott válasza

Szeretet az Isten: Atya- Fiú- Szentlélek

„Hiszek egy Istenben” – „Hiszek Jézus Krisztusban”- „Született Szűz Máriától” – „Keresztre feszítették, meghalt és eltemették” – „Harmadnapon feltámadott a halottak közül”- Hiszek a Szentlélekben”.

Isten és ember párbeszéde : A vallás: Isten és ember találkozása – Az isteni kinyilatkoztatás (revelatio divina) –Hagyomány – Szentírás –Tanítóhivatal – A hit: az ember Istennek adott válasza

Szeretet az Isten: Atya- Fiú- Szentlélek – „Hiszek egy Istenben” – „Hiszek Jézus Krisztusban”- „Született Szűz Máriától” – „Keresztre feszítették, meghalt és eltemették” – „Harmadnapon feltámadott a halottak közül”- Hiszek a Szentlélekben”.

Élet Istenben: Az Egyház Isten tervében és az Egyház szimbólumai – Az Egyház egy, szent, katolikus és apostoli

A bűnös ember és az irgalom Istene: Bűn és bűnbocsánat – A lélek halhatatlansága – Feltámadás és az örök élet.

Az ajándékozó Isten: A kegyelmi élet - A szentségek mint a kegyelem közlésének eszközei – A keresztség

Az egyes témák tartalmához kapcsolódó szentírási részletek kreatív elemzési-értelmezési készségét mérjük.

A hitoktató tanár intuíciójára bízzuk ebben a műfajban a felkészítést, a szentírási részletek kiválogatását – gyakorlás céljából.

XII. osztály
(teológia)

 

SZENTÍRÁSI
ISMERETEK

Szent Pál apostol élete – Szent Pál apostol missziós útjai – Szent Pál levelei: a szentpáli levélműfaj, szerkezet és sajátosságok; Galatáknak írt levél – Rómaiaknak írt levél – Korintusiaknak írt I. és II. levél – Efezusiaknak írt levél – Tesszalonikaiaknak írt I. és II. levél; Az előbb felsorolt levelek főbb témái; Szent Pál teológiája.

Szent Pál apostol élete – Szent Pál apostol missziós útjai – Szent Pál levelei: a szentpáli levélműfaj, szerkezet és sajátosságok; Galatáknak írt levél – Rómaiaknak írt levél – Korintusiaknak írt I. és II. levél – Efezusiaknak írt levél – Tesszalonikaiaknak írt I. és II. levél; Az előbb felsorolt levelek főbb témái; Szent Pál teológiája. Filemonnak írt levél; Timóteusnak írt levél; Titusznak írt levél;

Az egyes témák tartalmához kapcsolódó szentírási részletek kreatív elemzési-értelmezési készségét mérjük. A hitoktató intuíciójára bízzuk ebben a műfajban a felkészítést, a szentírási részletek kiválogatását – gyakorlás céljából.

 

XII. osztály

(világi)

 

KATOLIKUS

ERKÖLCSTAN

Az erkölcsi törvény – A természetes erkölcsi törvény - A régi törvény -Az új Törvény vagy evangéliumi Törvény

A Tízparancsolat – Az első parancsolat – A második parancsolat – A harmadik parancsolat – A negyedik parancsolat – Az ötödik parancsolat

(KEK alapján)

Az erkölcsi törvény – A természetes erkölcsi törvény - A régi törvény -Az új Törvény vagy evangéliumi Törvény

A Tízparancsolat
– Az első parancsolat
– A második parancsolat
– A harmadik parancsolat
– A negyedik parancsolat
– Az ötödik parancsolat
– A hatodik parancsolat
– A hetedik parancsolat
(KEK alapján)

Az egyes témák tartalmához kapcsolódó szentírási részletek kreatív elemzési-értelmezési készségét mérjük.

A hitoktató tanár intuíciójára bízzuk ebben a műfajban a felkészítést, a szentírási részletek kiválogatását – gyakorlás céljából.

 

Gyulafehérvár, 2015. január

 

 

 

 

 A tantárgyolompia anyaga doc formátumban  >>