Az erdélyi egyházmegye püspökei

 

Az Erdélyi Egyházmegye püspökei és érsekei

Episcopi et archiepiscopi Albae Iulienses seu Transsylvanienses

1009–1526

Frank / Francus 1075 ?

Simon / Simeon 1111, 1113-as dokumentumokban / his annis memoratus in documentis

Baranus 1139-es dokumentumban / hoc anno memoratus in documento

Valter /Walter 1156–1157

Vilcina 1166–1169

Pál /Paulus 1181–1187

Adorján / Hadrianus 1187–1202

Vilmos / Guliemus 1204–1221

Rajnald / Rainaldus 1222–1241

(† IV. 11. Sajói/Muhi ütközetben / in proelio de Sajo / Muhi contra Tartaros/Mongolos)

Artolf / Artolfus 1244–1245 (Győrbe helyezve / Jaurinum translatus)

Gál / Gallus 1246–1270

Monoszlói Péter / Petrus 1270–1307. 11. 27.

Benedek / Benedictus 1309. 7. 24.–1319

Szécsi András / Andreas 1320. 7. 1.–1356

Szécsi Domokos / Dominicus 1356–1368

Demeter / Demetrius 1368. 6. 28–1376. I. 23. († Zágrábba/Zagreb h./ Zagrabiam translatus)

Goblin / Goblinus 1376. 5. 5.–1386

Czudar Imre / Emericus 1386–1389

Knöll Péter /Petrus 1389–1391

Jánoki Demeter / Demetrius 1391–1395 (Veszprémbe h. / Vesprimium translatus)

Maternus 1395–1399. 9. 27.

Miklós / Nicolaus 1400. 4. 7.–1401

Upori István / Stephanus 1401. 4.16.–1402. 2. 10. (Diakovárba/Đako­vo h. / Diakovarinum translatus)

Laki János / Ioannes 1402. 4. 10.–1403. 2. 19. (Diakovarba/ Đako­vo h. / Diakovarinum translatus)

Upori István / Stephanus (bis) 1403. 1. 19.–1419. 5. 23.

Pálóczy György / Georgius 1419. 7. 31.–1423 († Esztergomba h. / Strigonium trans­latus)

Csanádi Balázs / Blasius 1424. 2. 14.–1427

Lépes György / Georgius 1427. 9. 24.–1442. 3. 18. († Szentimrén / † in S. Emerico)

La Biscino (Labiszyni) Máté /Matthaeus 1442–1461

Szapolyai Miklós / Nicolaus 1462. 4.–1468

Veronai Gábor / Gabriel 1472. 12. 15.–1475. 4. 24. (Eger h. / Agriam translatus)

Geréb László / Ladislaus 1476. 9. 25.–1501 (Kalocsára h. / Colociam translatus)

Kálmáncsehi Domokos / Dominicus 1501–1502 (Kalocsára h. / Colociam translatus)

Bácskai Miklós /Nicolaus 1503–1504

Thurzó Zsigmond / Sigismundus 1504–1506 (Váradra. h. / (Magno) varadinum translatus)

Perényi Ferenc / Franciscus 1508–1513 (Váradra h. / (Magno) varadinum translatus)

Várday Ferenc / Franciscus 1514–1524

 

A mohácsi csata után és a fejedelemség idején / Post proelium de Mohács (1526) et aetate principatus Transsylvaniensis

 

Gosztonyi János / Ioannes 1524–1527. 9.

Statileo János / Ioannes 1528–1542. 4. 8. (Szapolyai János nevezte ki / nominatus a rege Joanne Szapolyai)

Gerendi Miklós / Nicolaus 1528–1540 (Ferdinánd kirrály nevezte ki / nominatus a rege Ferdinando)

Bornemisza Pál / Paulus 1553. 5. 26.–1556. 9. 25. (mantenevit titulum, † 1579. 12. 14.)

Naprági Demeter / Demetrius 1597. 5. 1.–1601. I. 21. (1605. 8. 10. Veszprémi pk. / episcopus Vesprimiensis)

 

Választott püspökök/episcopi impediti

 

Szentandrásy (Csíki) / Stephanus 1618. 07. 10.–1630. 02. 26. (szendrői / Smederevo c. pk. / epp. Samandriensis; veszprémi h. / Vesprimium translatus)

Hosszútóthy László / Ladislaus 1631. 06. 7.–1633. 10. 24. (Váradra h. / (Mag­no)varadinum translatus)

Simándi István / Stephanus 1634. 01. 17.–1652

Pálfalvay János / Ioannes 1653. 10. 27.–1656. 02. 3. (Várdra h. / (Magno) varadinum translatus)

Szentgyörgyi Ferenc / Franciscus 1656. 02. 3.–1660. 08.16. (Várdra h. / (Magno) varadinum translatus)

Szegedi Ferenc / Franciscus 1660. 08. 16.–1663. 10. 13. (Vácra h. / Vacium translatus)

Folnay Ferenc / Franciscus 1663. 06. 7.–1666. 09. 12.

Szenttamásy Máté / Mattheus 1667. 05. 5.–1676. 01. 23.

Mokcsay András / Andreas 1676. 03. 29.–1679. 02. 5.

Sebestyén András / Andreas 1679. 08. 21.–1683. 08. 1.

Kada István / Stephanus 1685. 04. 15.–1695. 11. 23.

Ilyés András / Andreas 1696. 01. 19.–1712. 09. 20.

 

Vikáriusok az akadályozott püspökök idejében / Vicarii (in tempore episcoporum impeditorum)

 

Fejérdi Márton / Martinus 1618–1626

Fejér Miklós / Nicolaus 1626–1634

Ferenczi György / Georgius 1634–1641

P. Szalinai István / Stephanus 1641–1653

Sükősd János / Ioannes 1654–1659

László János / Ioannes 1659–1669

P. Damokos Kázmér / Casimirus 1669–1677

Kászoni János / Ioannes 1677–1678

Szebelébi Bertalan / Bartholomaeus 1678–1707

Antalfi János / Ioannes 1707–1714

 

Megyéspüspökök a 18–20. században /Episcopi a 1713 usque hodie

 

Mártonfi György / Georgius

1713. 02. 18.–1721. 09. 5.

Mednyánszky Ferenc / Franciscus 1722, csak kinevezett pk. / episcopus electus

Antalfi János / Ioannes 1724. 03.13.–1728. 06. 10.

Sorger Gergely / Gregorius 1729. 02. 25.–1739. 09. 16.

Klobusiczky Ferenc / Franciscus 1741. 04. 21.–1748. 05. 13. (Zágrábba/Zagreb h./ Zagrabriam translatus)

Sztoyka Zsigmond Antal / Sigismundus Antonius 1749. 04. 25.–1759. 01. 8. (lemondott / renuntiavit † 1770. 04. 21.)

gr. Batthyány József / Josephus 1759. 05. 13.–1760. 05. 22. (Kalocsára h. / Colociam translatus)

Bajtay József Antal / Josephus Antonius1760. 10. 5.–1772. 10. 3.

Manzador Pius 1772. 10. 3–1774. 08. 30.

gr. Kollonitz László / Ladislaus 1774. 10. 27.–1780. 06. 25. (Nagyváradra h. / Magnovaradinum translatus)

gr. Batthyány Ignác / Ignatius 1780. 06 28.–1798. 09. 17.

Mártonffi József / Josephus 1799. 03.14.–1815. 03. 3.

Rudnay Sándor / Alexander 1815. 09. 25.–1819. 06. 28. (Esztergomba h. / Strigonium translatus)

Szepesy Ignác / Ignatius 1819. 09. 29.–1827. 05. 25. (Pécsre h. / Quinque Ecclesias translatus)

Kovács Miklós / Nicolaus 1827. 05. 24.–1852. 10. 15.

Haynald Lajos / Ludovicus 1852. 10. 15.–1864. 10. 22. (karthágói c. érsek, archiepis­copus Carthaginiensis 1867-től Kalocsára h./ Colociam translatus †1891. 07. 4.)

Fogarasy Mihály / Michael 1864. 09. 25.–1882. 03. 23.

Lönhárt Ferenc / Franciscus 1882. 03. 30.–1897. 06. 28.

gr. Mailáth Gusztáv Károly / Gustavus Carolus

 1897. 06. 28.–1938. 05. 18. (†1940. 03. 18.)

Vorbuchner Adolf / Adolfus 1938. 05. 28.–1838. 09. 10.

Márton Áron / Aaron 1938. 12. 24.–1980. 04. 2. (†1980. 09. 29.)

Jakab Antal / Antonius 1980. 04. 2.–1990. III. 14. (†1993. 05. 5.)

Bálint Lajos / Ludovicus 1990. 03. 14.–1993. 09. 30., 1991. 08. 6-tól ér­sek / primus archiepiscopus (†2010. 04. 4.)

Jakubinyi György / Georgius administrator apostolicus: 1993. 09. 30., érsek / archiepiscopus: 1994. 04. 8.–2019. 12. 24.

Administrator apostolicus 2019. 12. 24–2020. 02. 22.

Tamás József / Josephus episcopus auxiliaris 1997. 03. 1.-2019. 12. 24.

Kovács Gergely / Gregorius 2020. 02. 22. archiepiscopus

Kerekes László / Ladislaus 2020. 08. 29. episcopus auxiliaris, vicarius generalis