Szentírás-vasárnapi gyűjtés

Szeptember 30-án emlékezünk Szent Jeromos áldozópapra és egyháztanítóra. A jeles bibliafordítóra való tekintettel, a II. Vatikáni Zsinat rendelkezései nyomán szeptember utolsó vasárnapján Szentírás vasárnapját ünnepeljük.

A Szentírás üzenete terjesztésének elősegítése céljából Szentírás vasárnapján, szeptember 24-én Főegyházmegyénkben idén is gyűjtést szervezünk a Katolikus Magyar Bibliatársulat (KMB) javára. Kérem Paptestvéreimet, hogy szeptember 17-én a szentmisék keretében tájékoztassák a híveket a főegyházmegyei gyűjtésről.

A begyűlt adományokat a főesperesi központok összesítik, ahonnan 2023. október 6-ig a Főegyházmegyei Főhatósághoz továbbítják a következő bankszámlára: IBAN: RO83 RNCB 0003 0232 6550 0001, BCR Alba Iulia.

(részlet a 2023. / VIII. érseki körlevélből)