A projektről

A Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség által kezdeményezett A középkori gyulafehérvári római katolikus székesegyház déli tornyának belső felújítása és megközelíthetővé tétele a látogatók számára projekt az „Európai Gazdasági Térség” pénzügyi alapjából, a Kulturális és természeti örökség konzerválása és revitalizációja c. program keretében jött létre.

A projekt célja a gyulafehérvári római katolikus Szent Mihály-székesegyház látogathatóvá tétele a felújítás után, valamint a Székesegyház történetét ismertető kiállítás létrehozása. Ugyanakkor sor kerül a Székesegyház Fejedelmi kapujának megnyitására és egy speciális felvonó beszerelésére a mozgássérültek részére. Ez utóbbi hozzájárul ahhoz, hogy a mozgáskorlátozottak akadálytalanul megközelíthessék ezt a kiemelkedő jelentőségű örökséget.

A Gyulafehérvári Érsekség partnere a budapesti Teleki László Alapítvány.

A projekt összege: 377.065 lej, amelyből az elszámolható költségek összege: 336.488 lej.

Aktuális

Az erdélyi püspökséget Szent István király alapította 1009-ben. A gyulafehérvári várban ma is álló székesegyház első felépítménye, az ún. I. székesegyház a 11. század második felében már háromhajós bazilika volt, egyetlen félköríves apszis záródással és a déli oldalához csatlakozó kerek, apszissal bővített keresztelőkápolnával. Alapfalainak vonalát ma a mellékhajók padlózatán lehet nyomon követni az eltérő színezésű kőlapok mentén. A korábbi épületet a 12-13. század fordulóját követően bővítették, megtartva a bazilikális elrendezést. A jelenleg is álló templomépület, az ún. II. székesegyház latin kereszt alaprajzú, háromhajós bazilika kereszthajóval, két nyugati és négyezeti toronnyal. A két mellékapszis eredetileg félköríves főszentélyt fogott közre. Déli oldalán két boltszakasz hozzáépítésével alakították ki az ún. régi sekrestyét, északon pedig a Lászai- (1512) és a Várday-kápolnát (1524 után) építették hozzá.

 

 

 

 

 

A program révén a Szent Mihály-székesegyház tornyának belseje a nagyközönség számára 27,64 m magasságig megközelíthető lesz, és ez által lehetőséget nyújt az újonnan felújított várnak és a várbeli műemlékeknek a toronyból való megtekintésére. A program egyben hozzájárul a gyulafehérvári várnak - a közép-kelet európai térség egyik jelentős erődítményének – a turisztikai vonzerejének növeléséhez, és várhatóan pozitív társadalmi, kulturális és gazdasági eredményeket hoz.

2015. május 28-án elkezdődött A középkori gyulafehérvári római katolikus székesegyház déli tornyának revitalizálása és a látogatók számára történő megközelíthetősége c. projekt kivitelezési munkálata. Az építészeti kivitelezést a csíkszeredai HARBAU KFT végzi, aki a munkálat kiírásának nyertese.

Norvégia, Izland és Liechtenstein által támogatott projekt.