Az utóbbi évek statisztikája könyörületlenül tükrözi a valóságot, hogy nemcsak papjaink, hanem híveink létszáma is fogy. Plébániai közösségeink majdnem mindenhol apadnak, ami azt is jelenti, hogy egyre nagyobb terhet ró az egyházközségre a templom és az egyházi épületek fenntartása, a pap és az egyházi alkalmazottak megélhetésének biztosítása.

A főegyházmegye központi templomának nyugati kapuzatának restaurálása befejeződött, a munkálat átadását követően az állványokat is leszerelték.

Gyulafehérváron az Érseki Palotában találkoztak az erdélyi történelmi egyházak vezetői az ETV meghívására, hogy a nagyböjtben beszélgessenek a szenvedésről és annak értelméről. A beszélgetés megtekinthető lesz az ETV-n április 4-én, húsvétvasárnap.

A sepsiszentgyörgyi plébániatemplom búcsúünnepe egyben a főegyházmegyei Szent József-év első, ünnepélyes mozzanata. A szentmise több mozzanata is a családokat állította előtérbe: ők olvasták az olvasmányokat, vitték az adományokat az oltárhoz és különböző szimbólumok segítségével jelenítik meg a házasság, a családi élet szépségeit.

Kerekes László segédpüspök Gyimesközéplokon az új egyháztanács beiktatásán vett részt március 14-én.

Kovács Gergely gyulafehérvári érsek orgonát szentelt a 11 órai szentmise keretében Lemhényben, 2021. március 14-én, majd utána meglátogatta a felújítás alatt álló ősi Szent Mihály-templomot, amire két község, Lemhény és Kézdialmás jelentős EU-pályázatot nyert a 2020-2021-es időszakra. A munkatelepi látogatáson részt vettek a két egyházközség képviselői is.

Feliratkozás Front page feed csatornájára