Beiratkozás és képességvizsga a Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceumba

A gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum (GMGK) felvételit hirdet a 2024/2025-ös tanévre. A felvételi időpontja: 2024. május 24.

A felvételizni készülők jelezzék ezen szándékukat – személyesen vagy szüleik, plébánosuk, iskolai hitoktatójuk révén – a GMGK igazgatóságán, legkésőbb 2024. május 17-ig. Tel./fax: 0258-819 869 (09:00-14:00 óra között), mobil: 0787-863 262, e-mail: gmgkdirector2022@gmail.com

A felvételivel kapcsolatos részletes tudnivalók megtalálhatóak a www.gmgkliceum.ro weboldalon és www.facebook.com/liceumgmgk oldalon.

Szeretettel kérem a Főtisztelendő Paptestvéreket, népszerűsítsek ezt a tanulási lehetőséget, ismertessék a szülőkkel és a fiatalokkal az iskola jelentőségét, értékeit.

A székesegyház és a papnevelő intézet szomszédságában működő, nagymúltú tanintézmény – közismert nevén ,,Kántoriskola” – az iskolai oktatás mellett hagyományos, keresztény értékrendű, szeretetteljes nevelést kínál. A kulturális és lelki programok, a közösségben megélt ünnepek és mindennapok egyedi, különleges iskolai szellemiséget és hangulatot biztosítanak az itt tanulók jóllétéhez, valamint formálódásához, fejlődéséhez. A családias jellegű bentlakásos élet a közösség fontosságára és szeretetére tanít meg, ugyanakkor életre szóló élmények és barátságok forrása.

Az érettségire való felkészülés mellett magas színvonalú zenei képzésre és a kántori oklevél megszerzésére is lehetőség van (a kántorképzés opcionális és ingyenes). A diákokat jól képzett, lelkes, elhivatott pedagógusok és papok kísérik, támogatják és nevelik, azzal a közös céllal, hogy a rájukbízottak felismerjék és kövessék élethivatásukat, és magabiztos, cselekvő emberekké, Istent és embertársaikat szolgáló felnőttekké váljanak.

(Részlet a 2024/II. érseki körlevélből)