Legfrissebb tartalmak

Április 12-én elkezdődött az idei bérmálások sora. Első körben a küküllői, a gyergyói, majd a kolozs-dobokai főesperesi kerületben részesülnek a hitüket ismerő, azt öntudatosan megélő ifjak a nagykorúság szentségében. 

"A sír üres. Ne keressük a keresztrefeszítettet, hanem a feltámadt Jézust keressük! Ne keressük az élőt a holtak között!" - hangzik el a Gyulafehehérvári Főegyházmegye főpásztorának húsvéti videóüzenetében. >>

Európa nagy vívódásait a politikai gazdasági kulturális fronton a magunk kicsinységében meg nem oldhatjuk. De megerősödve várhatjuk a viharok elmúltát. Milyen fontos, hogy aki hozzánk tartozik, azok közül egyet se hagyjunk magára küzdeni, hogy kaput nyissunk mindenkinek, aki a katolikus léleksugarak melegét kívülről is megérezte és abban lelkét füröszteni szeretné.

Marile lupte ale Europei pe frontul politic, economic și cultural nu pot fi rezolvate de către noi. Dar întăriți putem aștepta să se termine furtunile. Cât de important este să nu-i lăsăm să lupte singuri pe aceia care ne aparțin, să deschidem poarta tuturor celor care din exterior au simțit căldura sufletească dorind să fie inundat de aceasta. Dușmanii noștri doar atât să poată spune despre noi, ca păgânii despre primii creștini: Priviți cât de mult se iubesc unii pe alții!

Számunkra Jézus Krisztus feltámadásában egy új világ tárul fel, mert megnyílik a halál utáni élet távlata. Átértékelődik számunkra az Istennel, a felebarátunkkal és az önmagunkkal való kapcsolatunk, mert Urunk feltámadásának fényében másképpen látjuk az életünket, és másképpen értelmezzük a világot. Eltelünk nagy reménnyel, lendülettel, és egyben feladattal is.

Az utóbbi évek statisztikája könyörületlenül tükrözi a valóságot, hogy nemcsak papjaink, hanem híveink létszáma is fogy. Plébániai közösségeink majdnem mindenhol apadnak, ami azt is jelenti, hogy egyre nagyobb terhet ró az egyházközségre a templom és az egyházi épületek fenntartása, a pap és az egyházi alkalmazottak megélhetésének biztosítása.

A főegyházmegye központi templomának nyugati kapuzatának restaurálása befejeződött, a munkálat átadását követően az állványokat is leszerelték.

Gyulafehérváron az Érseki Palotában találkoztak az erdélyi történelmi egyházak vezetői az ETV meghívására, hogy a nagyböjtben beszélgessenek a szenvedésről és annak értelméről. A beszélgetés megtekinthető lesz az ETV-n április 4-én, húsvétvasárnap.

A sepsiszentgyörgyi plébániatemplom búcsúünnepe egyben a főegyházmegyei Szent József-év első, ünnepélyes mozzanata. A szentmise több mozzanata is a családokat állította előtérbe: ők olvasták az olvasmányokat, vitték az adományokat az oltárhoz és különböző szimbólumok segítségével jelenítik meg a házasság, a családi élet szépségeit.