Legfrissebb tartalmak

Székelyudvarhelyen a Pastor Bonus papi öregotthonban töltötte nyugdíjas éveit, ahol 2021. július 21-én hunyt el. Temetési szertartása 2021. július 23-án, pénteken du. 1 órakor kezdődik a nyárádremetei plébániatemplomban, amelynek kertjében temetik el földi maradványait.

Folyó év augusztus 1-jével személyi változásokra kerül sor a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegyében.

Kovács Gergely érsek június 29-én, Szent Péter és Szent Pál apostolfejedelmek ünnepén a gyulafehérvári székesegyházban szentelte pappá a ditrói Küsmődi Csongor-Ignác, a csíkszentimrei László Zsolt, a segesvári Miklós Szilárd és a máréfalvi Olasz Béla diakónusokat. A szentelést követően megkapták első szolgálati helyeikre szóló kinevezést: Küsmődi Csongor-Ignác újmisést Csíkszereda – Szent Kereszt plébánia segédlelkészének; László Zsolt újmisést Zetelaka plébánia segédlelkészének; Miklós Szilárd újmisést Brassó – Szent Péter és Pál plébánia segédlelkészének; Olasz Béla újmisést Kézdivásárhely – Kanta plébánia segédlelkészének nevezte ki a főpásztor.

Végérvényesen elutasította 2021. május 25-én a Legfelső Bíróság a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség jogos kérését, amelyben az 1798-ban Batthyány Ignác római katolikus püspök által alapított könyvtárat és tudományos gyűjteményt kérte vissza. A bíróság jelenlegi döntését is igazságtalannak és elfogadhatatlannak tartjuk, mert ebben az esetben sem született egy, a döntést alátámasztó indoklás. Az elutasítást így ebben a formában nem fogadhatjuk el, és a jó ügyért folytatjuk a küzdelmet az Emberi Jogok Európai Bíróságán.

A Gyulafehérvári Érsekség

Jogerősen elutasította a román legfelsőbb bíróság a gyulafehérvári Batthyáneum könyvtár visszaszolgáltatását a Gyulafehérvári Érsekségnek. 

Kerekes László segédpüspök, fotó: Héjja Bécó

Ferenc pápa egy évvel ezelőtt, 2020. május 26-án, Néri Szent Fülöp emléknapján nevezte ki dr. Kerekes Lászlót a gyulafehérvári főegyházmegye segédpüspökévé.

A pünkösdszombati csíksomlyói búcsú eredetileg a székelyek, majd egyre tágabb körökben az erdélyi katolikusok, mára az Istenbe kapaszkodó, Máriában bízó magyarok ünnepe. A szent helyen — legyen az a kegytemplom, a hegynyereg vagy a csobotfalvi templom a csángó misén — a szent liturgiában benne van az imádságos összetartozás élménye.

A Szentírásban olvashatjuk, hogy „Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké” (Zsid 13,8) – csak mi emberek változunk, csak a mi világunk változik, és nekünk ebben a változó világban kell megtalálnunk az Örök Változatlant. Nehéz időket élünk, de Isten ezekben az időkben is közel van hozzánk és segítséget nyújt népének.  A papi hivatás ajándékát ma is szétosztja az Úr. Akik meghallják és követik, azok ajándékká válnak mások számára, Isten közelségét viszik az emberek közé.

Hálát adunk a jó Istennek, hogy a 2021-es csíksomlyói búcsúnkat a Kissomlyó és Nagysomlyó nyergének Hármasoltáránál tarthatjuk meg. Az Országos Vészhelyzeti Bizottság május 10-i ülése után feloldották azt az intézkedést, amely lakhelyhez kötötte a vallási rendezvényeken, zarándoklatokon való részvételt.

Az Isteni Bölcsességről elnevezett Szeminárium hat V. éves akolitusát: a gyergyócsomafalvi Baróti Tibort, a csíkszenttamási Bíró Károlyt,   a csíkszentdomokosi Bőjte Csongort,  csíktaplocai  Kerekes Péter-Miklóst, a borszéki  Mazai Tihamért és a hidegségi Tímár Józsefet diakónussá szenteli Kovács Gergely érsek május 15-én, a 11 órakor kezdődő szentmise keretében.