Márton Áron múzeumok, emlékszobák

 

Gyulafehérvár: Márton Áron emlékszoba
A székesegyház csonkatornya földszinti szobáját Márton Áron emlékszobává alakították: Isten Szolgája használati tárgyai, ruházata, írógépe stb. tekinthető meg, illetve a falakon élete fényképekben, reprókban, okiratmásolatokban. A szobát a székelykeresztúri múzeum igazgatója, Fülöp Lajos tanár rendezte be. A kiállított anyag kiválasztását és gondozását Marton József pápai prelátus, nagyprépost, egyetemi tanár végezte.
Márton Áron püspökké szentelésének 75. évfordulóján, a Bethlen Gábor Alap támogatásának jóvoltából, az emlékszobát két érintőképernyős infóterminállal egészítették ki: az egyik a kiállítótérben kapott elhelyezést, a másik pedig a székesegyházban.

Csíkszentdomokos: Márton Áron Múzeum
Lázár Csilla csíkszentdomokosi tanárnő szívügye volt a Márton Áron Múzeum létrehozása a szülőfaluban. Márton Áron püspök halálának 30. évfordulójára készült el: ismerteti a nagy püspök életútját, munkásságát a huszadik századi Erdély változó történelmének ellenfényében. A Márton Áron Egyesület Csíkszentdomokosért, Csíkszentdomokos Önkormányzata és a csíkszentdomokosi Római Katolikus Plébánia közös összefogása eredményeként létrejött múzeumot 2010. október 16-án nyitották meg, Jakubinyi György érsek és Tamás József segédpüspök vezetésével. | Kapcsolódó anyagok  1  2  3  4  5  6  7  8  9

Gyergyószentmiklós: Márton Áron állandó kiállítás
2004. május 1-én - a templomtól balra, a Szent Miklós plébánia mögötti épületben - nyitották meg az emlékszobát, amely a budapesti Terror Házában bemutatott Márton Áron (1896-1980) időszaki kiállítás anyagából áll (előbb erdélyi körúton volt a nagyobb városokban). Hétköznapokon 9.00-13.00 és 13.30-16.00 között látogatható, kulcsért a plébániairodához kell fordulni.

Márton Áron kezdőoldal 
Márton Áron emlékét őrzik, nevét viselik