Tankönyvek

Iskolai hitoktatás és tankönyvek
 

Tankönyvrendelési űrlap

 

 

Segédanyag az előkészítő osztály számára

Letölthető zip formátumban:

1-20. oldal

21-40. oldal

41-60. oldal

61-86. oldal

Elsőáldozók könyve

hittankönyv az általános iskola 2. osztálya részére

* megvásárolható az érsekségen (postán keresztül is)

   

Gál László:

Római katolikus vallás

tankönyv a III. osztály számára

* csak iskolahálózati terjesztésben

   

Gál László:

Római katolikus vallás

tankönyv a IV. osztály számára

* csak iskolahálózati terjesztésben

   

Liturgika
római katolikus hittankönyv az 5. osztály számára

E tankönyv az általános iskolai oktatás 5. osztályos – római katolikus vallású – tanulói számára készült. Alapját a Dicsérjétek az Urat! című liturgikus hittankönyv képezi, mely eredeti formájában és szerkesztésében már nem felelt meg az időközben módosult tantervnek és tanmenetnek. A szerző figyelembe vette a didaktikai tevékenysége során felgyülemlett tapasztalati észrevételeket, és felhasználta a tankönyv összeállításában, a liturgikus cselekményeket pedig számos fényképpel illusztrálta. Ez nagymértékben segíti a vizuális információhoz szokott gyerekek oktatását.

Liturgika - római katolikus hittankönyv az 5. osztály számára (az első 50 oldal)

   

"Tartsd meg a parancsokat!"

hittankönyv az általános iskola 6. osztálya részére

* megvásárolható az érsekségen (postán keresztül is)

   

Katolikus egyháztörténelem
hittankönyv az általános iskola 7. osztálya részére

E tankönyv az általános iskolai oktatás 7. osztályos – római katolikus vallású – tanulói számára készült. Alapját az eddig használatban lévő Krisztus tanúi a történelemben című hittankönyv képezi, mely eredeti formájában és szerkesztésében már nem felelt meg az időközben módosult tantervnek és tanmenetnek. Tartalmilag a szentek és más egyháztörténelmet formáló személyiségek életén és tevékenységén keresztül vázlatosan bemutatja a Krisztus Egyházának születése óta eltelt majdnem két évezredet átfogó időszak üdvösségtörténetét. Ugyanakkor röviden beszámol a gyulafehérvári (erdélyi), nagyváradi, szatmári és temesvári római katolikus egyházmegyék történetéről, valamint nagy püspökünk – Márton Áron – életének és tevékenységének fontosabb mozzanatairól.

Katolikus egyháztörténelem - hittankönyv az általános iskola 7. osztálya részére (az első 67 oldal)

   

"Aki hisz, üdvözül !"

hittankönyv az általános iskola 8. osztálya részére

* megvásárolható az érsekségen (postán keresztül is)

   

Baróti László-Sándor:
           Római katolikus vallás
Tankönyv a IX. osztály számára

A Nevelési és Kutatási Minisztérium (Tanügyminisztérium) által jóváhagyott új tanterv alapján készült jelen tankönyvünk, a BEVEZETÉS A SZENTIRÁS TANULMÁNYOZÁSÁBA.
A tankönyv a világi elméleti és szaklíceumok, valamint az iparművészeti szakiskolák IX. osztályos római katolikus tanulóinak íródott, azzal a szándékkal, hogy alapszinten - didaktikai megközelítésben - segítséget nyújtson, a Könyvek Könyvének, vagyis az Ó- és Újszövetségi Szentirásnak a tanulmányozásához.

* csak iskolahálózati terjesztésben

   

Nemes István:

Római katolikus vallás

Tankönyv a X. osztály számára

* csak iskolahálózati terjesztésben

   

 

Jitianu Liviu -Nagy Gabriella - Robu Magda - Tófalvi Emese

Hitünk alapjai

Dogmatika tankönyv a XI. osztály számára

Megrendelhető ezen a címen:

Editura Studium Str. Andrei Muresanu Nr. 5 Cluj-Napoca 400071 - Zoltan Edit Telefon: 0264-431.969 Fax: 0264-431.969

 

Dogmatika XI.

Az egyház egy, szent, katolikus és apostoli

Az Egyház Isten tervében és az Egyház szimbólumai

Az Egyházhoz való tartozás

„Hiszek az egy keresztségben a bűnök bocsánatára”

A halál

"Hiszek egy Istenben"

„Hiszek a test feltámadásában és az örök életben”

A kegyelmi élet

Jézus megváltó műve

Mária, Isten anyja

Megszentelő Lélek

Szolgálatok az Egyházban

   

 

Katolikus dogmatika

* megvásárolható az érsekségen (postán keresztül is)

   

 

Alapvető hittan

* megvásárolható az érsekségen (postán keresztül is)

   

 

Isten népének története

* megvásárolható az érsekségen (postán keresztül is)

   

 

Katolikus erkölcstan

* megvásárolható az érsekségen (postán keresztül is)

 

Alternatív tankönyvek
és kézikönyvek a hitoktatók számára:

Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket
- kisgyermekek katekizmusa -

Don Bosco Kiadó, Budapest

ára 5 lej

   

Giuseppe Ruta:
Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket
- hitoktatók kézikönyve -

Don Bosco Kiadó, Budapest

ára 10 lej

   

* Én veletek vagyok
- katekizmus nagyobb gyermekek számára -

Don Bosco Kiadó, Budapest

ára 5 lej

   

** Jöjjetek velem
- katekizmus nagyobb gyermekek számára -

Don Bosco Kiadó, Budapest

ára 5 lej

   

Mario Filippi:
Jöjjetek velem
- a hitoktató kézikönyve -

Don Bosco Kiadó, Budapest

ára 10 lej

   

*** Tanúim lesztek
- Katekizmus nagyobb gyermekek számára -

Don Bosco Kiadó, Budapest

ára 5 lej

   

Giuseppe Morante:
Tanúim lesztek
- a hitoktató kézikönyve -

Don Bosco Kiadó, Budapest

ára 10 lej

   

Dr. Marton József:
Válaszol az Úr
című hittankönyvhöz hitoktatási vázlatok

Gyulafehérvár, 1997

ára 7 lej

   

Dr. Marton József:
A mennyei Atya szeret minket
című hittankönyvhöz hitoktatási vázlatok

Gyulafehérvár, 1997

ára 5 lej

   

Dr. Marton József:
Keresztény élet
című hittankönyvhöz hitoktatási vázlatok

Gyulafehérvár, 1997

ára 7 lej

az itt felsorolt könyvek egy része postai utánvétellel megrendelhetők a Gyulafehérvári Érsekségen.

Tankönyvrendelési űrlap