2018. július 2. és 4. között került sor a 15. Márton Áron zarándoklatra, amely – három napon át – boldogemlékű püspökünk életének legfontosabb állomásait járta be: Csíkszent­domokos, Máramarossziget, Kolozsvár és Gyulafehérvár.

Máthé Ferenc címzetes esperes, nyugalmazott plébános 2018. május 21-én, életének 80., papságának 56. évében, szentségekkel megerősítve hunyt el Székelyudvarhelyen.

Páduai Szent Antal ereklyéi folyó év május 7. – június 15. között főegyházmegyénkbe is eljutnak. Állomáshelyek főegyházmegyénkben: Vajdahunyad, Déva, Marosvásárhely, Kolozsvár, Gyulafehérvár, Nagyszeben, Csíksomlyó és Brassó.

2018. július 2. és 4. között kerül sor arra a háromnapos Márton Áron zarándoklatra, amely – immár tizenötödik alkalommal – boldogemlékű püspökünk életének legfontosabb állomásait járja be: Csíkszent­domokos, Máramarossziget, Kolozsvár és Gyulafehérvár. Mindenkit szeretettel hívnak és várnak a szervezők, Kovács Gergely posztulátor és Ferencz Kornélia, az Erdélyi Mária Rádió munkatársa.

A harmadik keresztény évezred küszöbén főegyházmegyei zsinati határozat született a katolikus média támogatásáról, amelyet tavalytól főegyházmegyei gyűjtés formájában is élő gyakorlattá tettünk. Ebben az évben is arra kérlek benneteket: segítsétek adományaitokkal a világosságot hozó SZÓ útját a mai világban.

Érseki körlevél >>

A 48 oldalas és közel 90 színes képpel gazdagított életrajz nem pusztán dátumokat és eseményeket sorakoztat fel, hanem betekintést enged Áron püspök gondolatvilágába és tanításába, emberi és főpásztori nagyságát világegyházi vetületben szemléli.

Feliratkozás Front page feed csatornájára