A Gyulafehérvári Főegyházmegye érseke

Nagyméltóságú és Főtisztelendő

Dr. Kovács Gergely

érsek, örmény apostoli kormányzó

1968. július 21-én született a háromszéki Kézdivásárhelyen. Szülővárosában érettségizett 1986-ban, ezt követően a Gyulafehérvári Római Katolikus Hittudományi Főiskolán tanult. A római Germanicum et Hungaricum Kollégium diákja volt 1990-től, a Pápai Gergely Egyetemen szerzett bakkalaureátust teológiából 1992-ben. 1993-ban szentelték pappá. Egyházjogi tanulmányait a Pápai Laterán Egyetemen folytatta, ahol 1994-ben licenciátusi, 1996-ban doktori fokozatot szerzett. Ezt követően Marosvásárhelyen segédlelkészként szolgált. 1997-ben kezdte tevékenységét a Kultúra Pápai Tanácsánál mint a német nyelvterület és Közép- és Kelet-Európa felelőse, illetve a Culture e Fede (Kultúrák és hit) kiadvány szerkesztője. 2000-ben pápai káplán címmel tüntették ki. 2004-től a Kultúra Pápai Tanácsának hivatalvezetője. A Kléruskongregáció, a Rota Romana bíróság és a Hittani Kongregáció külső munkatársa, a firenzei és toszkánai magyar ajkú hívek lelkipásztora, Márton Áron és Hám János püspök, valamint Bódi M. Magdolna vértanú szentté avatási ügyeinek posztulátora volt.

Ferenc pápa a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség élére 2019. december 24-én nevezte ki. Püspökké szentelésére és érseki beiktatására 2020. február 22-én, Szent Péter székfoglalásának ünnepén, Gyulafehérváron került sor.

Püspöki jelmondata:

"Per ipsum, et cum ipso, et in ipso." azaz „Őáltala, ővele és őbenne.”

A címer magyarázata

A húsz zöld bojt és a dupla kereszt az érseki címerek jellemzői. Az aranyszínű kereszt öt piros drágakője az Úr Jézus sebhelyeinek jelképe.

A fenyőfa emlékeztet egyrészt az érsek szülőföldjére, másrészt Isten szolgája, Márton Áron püspök címerére.

A Nap és a növekvő félhold szintén kettős jelentést hordoz: Erdély címerében a Nap és a Hold a székely népet, keresztény szimbólumként a felkelő Nap Krisztust, a Hold pedig a Napba öltözött asszonyt (Jel 12,1) vagyis égi Édesanyánkat, Máriát szimbolizálja. Ahogyan Hold a Naptól, úgy Mária is Fiától kapja fényét. A fenyő közepén látható krisztogram Krisztust jelenti, akit a többségében katolikus székelyek szívükben hordanak, és akire teljesen ráhagyatkoznak.

A címerpajzs kékje a földi értékektől való elszakadást szimbolizálja és a lélek Istenhez való felemelkedését.

Az ezüst jelentése az átláthatóság (ez nyitottságot, kommunikációt és felelősségvállalást jelent), az igazság és az igazságosság, amelyen a főpásztor mindennapi buzgó szolgálata áll.