Kiemelt Márton Áron rendezvények

Márton Áron püspökkel kapcsolatos események és hírek 2012-ben

  2013    2014    2015    2016

2012. december 27.: A Duna televízió délután 4 órakor sugározza azt az egyórás filmet, amely Rendületlenül címmel Márton Áron püspök portréját rajzolja meg. A filmet Msgr. Jakab Gábor forgatókönyve alapján Xántus Gábor forgatta az 1990-es évek elején, majd 2012-ben kiegészítette.

2012. december 24.: Márton Áron püspöki kinevezésének 74. évfordulója (1938. december 24.).

2012. december 17.: Díjazták a Márton Áron emlékszoborra kiírt pályázatra beküldött alkotásokat. A díjazott munka módot ad a zarándoknak Márton Áron körébe helyezkedni, itt szemlélődni, fohászkodni, nagy püspökünk szellemével találkozni.

2012. Advent/Karácsony: "Jólesik megint gyermeknek lenni, az angyalvárás lázát, türelmetlenségét, naiv izgalmait visszaemlékezni, a gyermekek repeső örömén, felkacagó, tapsoló meglepődésén, csillogó szemein, kipirult arcán felderülni" (Márton Áron).

2012. december 9.: Parlamenti választás Romániában. "Valamilyen mértékben mindnyájan felelősök vagyunk azért, ami történt, és felelősök azért, ami történni fog." (Márton Áron, 1947)

 

2012. november 28.: Az Erdélyi Magyar Televízió (ETV) Hitélet műsorában Jakubinyi György érsek Márton Áronról beszél.

2012. november 24.: Maksay Ágnes összeállítása a DunaTV Élő Egyház műsorában, Márton Áron boldoggá avatási ügyéről és kiemelt tiszteletéről a hit évében (8.59-12.24)

2012. november 21.: Beszélgetés Márton Áron boldoggá avatási eljárásáról az Erdélyi Magyar Televízió (ETV) Hitélet műsorában.

2012. november 17.: A németek mint megfigyeltek a hidegháborúban címmel, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán megrendezett háromnapos nemzetközi konferencián Nagy Mihály Zoltán történész Márton Áronról beszélt ("The secret file of bishop Márton Áron and the Romanian Catholic Church").

2012. november 10-11-12: "Népemért vállalom" zenemű Márton Áron tiszteletére november 10-én, szombaton este 7 órától Csíkszentdomokoson (Községháza); november 11-én, vasárnap este 6 órától Székelyudvarhelyen (Szent Miklós templom); november 12-én, hétfőn este 7 órától Marosvásárhelyen (Nemzeti Színház). Műsorfüzet  Plakát

2012. november 8.: Kolozsváron, a Katolikus Akadémián, este 7 órától Kovács Gergely tart előadást a boldoggá és szentté avatási eljárásról, Márton Áron ügyének állásáról.

2012. november 5.: A székelyudvarhelyi Szent Pió Lelkigyakorlatos Házban, este 6 órai kezdettel, Márton Áronról tart előadást Kovács Gergely. Plakát

2012. november 4.: A fél 11-kor kezdődő szentmise után Kovács Gergely posztulátor Márton Áron boldoggá avatásának ügyéről tart előadást a csíksomlyói kegytemplomban.

2012. november 3.: A csíksomlyói kegytemplomban este 6 órakor kezdődő elsőszombati szentmisén Kovács Gergely mond szentbeszédet, amelyben Márton Áron személyiségét és szellemiségét idézi fel.

2012. november 2.: A csikcsicsói "Ének-, próza- és versmondó maraton" keretében Nagy József plébános Márton Áron püspök részletes életrajzát, fontosabb körleveleit, szentbeszédeit ismertette.

2012. november: "A századok halhatatlan Királya, Jézus Krisztus őrködik a történelem hullámverésében küszködő emberiség fölött. A megsúlyosodott nehézségek között az elkövetkezendő időkben gondoljatok hittel erre." (Márton Áron)

 

2012. október 27.: A sepsiszentgyörgyi Szent József plébániatemplom felszentelésének száztizedik évfordulóján tartott ünnepi szentmisét követően a templomkertben leleplezik Márton Áron szobrát. Vargha Mihály képzőművész alkotását dr. Jakubinyi György érsek áldja meg.

2012. október 19-20: Az "Állam és Egyház kapcsolata Kelet-Közép-Európában" egyháztörténeti konferencián két Márton Áronnal kapcsolatos előadás hangzik el (Nagy Mihály Zoltán, Lázár Csilla).

2012. október 16.: Reggel 8.00 órai kezdettel, a Szent Péter bazilika altemplomában található Magna Domina Hungarorum nemzeti kápolnában magyar nyelvű szentmisében emlékeznek meg Márton Áronról. Főcelebráns Jakubinyi György, gyulafehérvári érsek. Fényképek

2012. október 15.: "Márton Áron soha nem kötött kompromisszumot" - a Vatikáni Rádió stúdióbeszélgetése Jakubinyi György érsekkel.

2012. október 11.: Rómában, a Hit Éve megnyitásának napján, Márton Áronra emlékeznek. Többek között, Jakubinyi György érsek méltatja boldogemlékű elődjét és levetítik Cristian Amza Márton Áron, egy püspök a keresztúton című dokumentumfilmjét. Fényképek
Comemorarea episcopului Márton Áron la Roma

2012. október: "Szeretett Híveim, mint főpásztorotok elsősorban a hitet akartam megerősíteni lelketekben, és a hithez való ragaszkodást hagyom rátok örökségül." (Márton Áron)

 Márton Áronnal a Hit Évében 

2012. október 6.: Maksay Ágnes filmrendező a Márton Áronról készülő dokumentum-filmjéről beszél a Vatikáni Rádióban.

2012. október 1.: Példaképünk: Márton Áron (Élő Vízforrás, 2012. október, 12.-13. old.)

 

2012. szeptember 29.: A székesegyház búcsúünnepén, 32 évvel ezelőtt, 1980. szeptember 29-én, a püspöki palotában elhunyt Isten Szolgája Márton Áron, gyulafehérvári püspök.

2012. szeptember 25.: Öt tanár nyílt levélben kéri a pécsi városvezetőséget, hogy - a tervezett utcanév-változtatások egyikeként - a Marx utcát Márton Áron utcára nevezzék át.

2012. szeptember 26.: Az őszi rendes ülését Csíksomlyón tartó Romániai Püspökkari Konferencia (C.E.R.) tagjai elzarándokolnak Csíkszentdomokosra és meglátogatják a Márton Áron Múzeumot.

2012. szeptember 6-7.: Kovács Gergely posztulátor felkeresi a székelyudvarhelyi főesperesi kerület több plébániáját, találkozik az egyházi és világi média képviselőivel. A megbeszéléseken körvonalazódnak  a lehetőségek, hogy milyen formában kaphatna helyet Márton Áron életének, tanításának és példájának megismertetése és népszerűsítése az egyházközségek hitéletében, illetve a médiában.

 

2012. augusztus 31.: A Nagygalambfalva községhez tartozó kisgalambfalvi kultúrotthonban tartotta kihelyezett ülését Hargita Megye Tanácsa, melynek keretében Márton Áron-emlékérmet adományozott Nagygalambfalva szülöttének, Msgr. Borbély Gábor pápai prelátus, főesperes-plébánosnak, kiemelkedő közösségépítő tevékenységéért.

2012. augusztus 26-31.: Kovács Gergely posztulátor tájékoztatja Jakubinyi György érseket és Tamás József püspököt Márton Áron ügyének állásáról. Felkeresi a kézdi-orbai, alcsíki, felcsíki és gyergyói főesperesi kerület több plébániáját, találkozik az egyházi és világi média számos képviselőjével, megbeszélést folytat Márton Áron élete, tanítása és példája megismertetésének és népszerűsítésének lehetőségeiről és módjairól.

2012. augusztus 28.: Márton Áron születésének 116. évfordulóján, T. Opra István lelkész vezetésével a szentkatolnai plébánia ministránsai és hittanosai, évi szokásos kirándulásukon, Csíkszentdomokosra zarándokolnak. Beszámoló.

2012. augusztus 23-25.: A Márton Áron Egyesület Csíkszentdomokosért és a Márton Áron Társaság szakmai konferenciát szervez Csíkszentdomokoson, "A Márton Áron-kutatás eredményei, aktuális kérdései és feladatai" címmel. A konferencia plakátja itt. Programul conferinţei aici.

2012. augusztus 8.: Csíkszentdomokos templombúcsúján Tamás József segédpüspök megáldja Hunyadi László szobrászművész alkotását. Ezt Szervatius Tibor szobra helyébe állították, amelyet a Márton Áron Múzeumnál helyeztek el.

 

2012. július 21-29.: Márton Áron Imatúra a Szentegyháza – Szeltersz – Szentimrei Büdösbarlang – Csíksomlyó zarándokúton. A sajátos lelkigyakorlaton 18-39 év közötti magyar (erdélyi, magyarországi, dél- és felvidéki) fiatalok vehetnek részt. Jelentkezési határidő: július 15. Részletes információk és jelentkezési lap itt. Beszámoló a túráról.

2012. július 27: A kézdivásárhelyi Boldog Özséb plébánia ifjúsági csoport 58 tagja elzarándokol Csíkszentdomokosra, György Mihály-Levente tisztelendő vezetésével. Meglátogatják a Márton Áron Múzeumot, Csiby László csíkszentdomokosi plébános bemutatja a templomot, majd szentmisén vesznek részt és imádkoznak Márton Áron boldoggá avatásáért.

2012. július 2./3.: Kovács Gergely posztulátor Csíkszentdomokoson meglátogatja a Márton Áron Múzeumot és a szülői házat, találkozik és beszélget a plebánossal, Márton Áron több rokonával, a polgármesterrel. A csíkszentdomokosi templomban való közös imádság után, Csíkdánfalván felkeresi a püspök úr utolsó titkárát, majd találkozik az alcsíki és felcsíki főesperesi kerület több papjával.

 

2012. június 28./29.: Kovács Gergely posztulátor Gyulafehérváron tájékoztatja Jakubinyi György érseket Márton Áron ügyének állásáról, többekkel találkozik és megbeszélést folytat a további teendőkről. Látogatását a székesegyház kriptájában fejezi be, Márton Áron sírjánál imádkozva.

2012. június 27.: Kovács Gergely posztulátor találkozik a kézdi-orbai főesperesi kerület papságával, akikkel elsősorban Márton Áron életének és tanításának megismertetése, valamint tisztelete megerősítésének módjairól beszélget.

2012. június 14.: A romániai TVR International köztelevízió "Rezistenţa prin cultură" műsorában 16.00 órai (román idő) kezdettel Stejărel Olaru beszélget Csendes Lászlóval Márton Áronról. Ezt követi Cristian Amza dokumentumfilmje: "Un episcop pe drumul crucii".

2012. június 10.: Helyhatósági választások Romániában.

2012. június 5./6./9.: A romániai TVR Cultural köztelevízió "Polemicile TVR Cultural" műsorában kedden, június 5-én, 20.00 órai kezdettel Stejărel Olaru beszélget Csendes Lászlóval Márton Áronról. Ezt követi Cristian Amza dokumentumfilmje: "Un episcop pe drumul crucii" (ismétlés: szerdán, június 6-án, 14.00 és szombaton, június 9-én, 11.00 órától).

 

2012. Pünkösd: "Oh, mennyire kell nekünk a pünkösdi Lélek, az Isten Szentlelke! Hogy bevilágítson a világ zűrzavarába s lelkünkbe." (Márton Áron, 1938. június 5.)

2012. május 2.: A Vatikáni Rádió interjúja Stefano Bottonival

 

2012. április 29.: A Keresztalja hetilap hírének helyreigazítása

2012. április 27.: Csíkszereda - köztéri szobor Márton Áronnak (lásd még: A legtalálóbb jelképet öntik bronzba)

2012. április 24.: Róma - Stefano Bottoni előadása Márton Áronról

2012. április 15.: Van-e bizonyított csoda Márton Áron ügyében? (a "Vasárnap" cikke)

2012. április 5.: Posztulátori kinevezése után első alkalommal utazik haza Erdélybe Kovács Gergely. Imádkozik Márton Áron sírjánál és megköszöni Jakubinyi György érseknek a bizalmat.

2012. április 1.: Friss lendülettel - a "Vasárnap" tudósítása a honlapról

 

2012. március 20.: A Vatikáni Rádió interjúja Kovács Gergely posztulátorral

2012. március 11.: Új posztulátora van Márton Áron ügyének (a "Vasárnap" cikke)

2012. március 3.: A Szentek Ügyeinek Kongregációja jóváhagyja a kinevezést.

2012. február 6.: Jakubinyi György érsek Kovács Gergelyt nevezi ki Márton Áron boldoggá avatási eljárásának posztulátorává.

2013    2014    2015    2016

Márton Áron kezdőoldal
Aktuális: hírek, események