14 hónap - 14 gondolat

 

Márton Áronnal a hit évében

Nagy püspökünk tanítása és példája ma sem veszít időszerűségéből. Feladatunk és kötelességünk, hogy ne csak imádkozzunk boldoggá avatásáért, hanem az általa mutatott példát kövessük, tanítását életre váltsuk.
"A hit évé"-ben (2012. október 11. - 2013. november 24.) minden hónapra kiválasztunk egy mártonároni gondolatot, idézetet, hogy ezáltal is - világító jelként - elkísérjen bennünket.

Márton Áronnal a hit évében A hit éve a gyulafehérvári főegyházmegyében

2012. október

"A hithez való ragaszkodást hagyom rátok örökségül"

2012. november

Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat!

2012. december

A betlehemi barlang
radikális szegénysége

2013. január

Krisztus szeretetéből élő keresztény tanúságtétel

2013. február

Szegénynek, gazdagnak
egyaránt püspöke

2013. április

A megkeresztelt ember
Krisztus tanítványa

2013. május

A bérmálás szentsége:
a három ígéret kötelezettsége

2013. június

Nincs más, ki védelmet adjon,
csak az Isten

2013. július

Ne helyezzünk személyes érdeket a katolicizmus egyetemessége fölé

2013. augusztus

Jajj a népnek, ha gyökerében,
a családban, gyöngülni kezd

2013. szeptember

A család és az iskola
karöltve neveljenek

2013. október

Családunk felajánlása
Mária szeplőtlen szívének

2013. november

Az elkötelezett hit

A hit éve
 A posztuláció és a csíkszentdomokosi Márton Áron Múzeum gondozásában

Márton Áron kezdőoldal

Aktuális: hírek, események