2022-ben elhunyt paptestvérek

1. CSAVAR Tibor nyugalmazott plébános életének 65-ik, papságának 39-ik évében 2022. május 26-án, Áldozócsütörtökön hunyt el. 2017-től betegnyugdíjas éveit Székelyudvarhelyen töltötte a Papi Otthonban. 2022. május 30-án, szülőfalujában, Kézdiszentkereszten temettük a helyi temetőben.

2. id. LUKÁCS János bátosi plébános, szentszéki tanácsos életének 75-ik, papságának 49-ik évében 2022. november 4-én, pénteken hunyt el. Végakarata szerint Bátoson temettük a helyi temetőben 2022. november 7-én.

Requiescant in pace – a feltámadt Üdvözítő legyen jutalmuk!

(részlet a 2023/I. érseki körlevélből)