Bérmálások 2024-ben

Tisztelettel értesítem Főtisztelendő Paptestvéreimet, hogy a jövő évben a bérmálás és az azt követő főpásztori vizitáció a Kovászna-Brassói, a Gyulafehérvári, a Szeben-Fogarasi és az Erzsébetvárosi főesperesi kerületekben lesz. Szeretettel kérem a Paptestvéreket, hogy a bérmálkozókat a rendes plébániai hittanórákon kívül, a bérmálási felkészítők keretén belül készítsék fel.

A rendkívüli, azaz a fenti főesperesi kerületeken kívüli bérmálás igénylését kérem a Főegyházmegyei Főhatósághoz folyó év november 30-ig felterjeszteni. Rendkívüli bérmálás kérhető, ha a bérmálkozók száma legalább 50 fő. A bérmálkozók alsó korhatára továbbra is a betöltött 15. életév.

(részlet a 2023. / VIII. érseki körlevélből)