Emlékmű Áron püspöknek Körmenden

Márton Áron püspöknek szentelt emlékművet áldottak meg november 22-én, vasárnap délután Körmend-Horvátnádalján. A templomkerítésben felállított Márton Áron emlékmű Gyürki László prelátus, nyugalmazott professzor kezdeményezésére született meg. A kerámia dombormű Veres Gyula művész alkotása, míg a székely jellegű faállványt Sibinger Miklós művész faragta.
Az emlékmű szövege: MÁRTON ÁRON 1896-1980 Erdély püspöke, az igazság őre, az üldözöttek védelmezője, népének jó pásztora.
Az emlékművet szentmise keretében áldotta meg a csornai premontrei apát, az erdélyi születésű Fazakas Zoltán Márton. Jakubinyi György gyulafehérvári érsek üdvözletét az ünnepség elején Császár István helynök, volt körmendi káplán olvasta fel (Fotó: Bedőcs Gyula).

Kapcsolódó:
Meghívó az eseményre, Körmend honlapján
Fényképek: Márton Áron emlékművének megáldása

Márton Áron kezdőoldal
Aktuális: hírek, események