Felmentések, kinevezések, átszervezések

  1. Csüdör Imre jobbágyfalvi plébánost, eddigi beosztását megtartva, 2023. január 23-i hatállyal kineveztem a deményházi és ehedi plébániák kormányzójává.
  2. Bereczki Attila-Szabolcs zetelaki segédlelkészt 2023. február 1-i hatállyal felmentettem beosztásából.
  3. Balázs Imre atyát 2023. február 1-én zetelaki kisegítő lelkésszé neveztem ki.
  4. Demeter István diakónust 2023. február 1-i hatállyal felmentettem a szovátai plébánia szolgálata alól.
  5. kommandói leányközség lelkipásztori szolgálatával, 2023. február 1-i hatállyal, Mihály Imre zágoni plébánost bíztam meg.

(részlet a 2023/I. érseki körlevélből)