Főegyházmegyei főtanfelügyelő és hitoktatók koordinátorának kinevezése

A Főegyházmegyei Tanfelügyelőség átalakítása következtében Ft. Dr. Horváth István tb. kanonokot, plébánost – eddigi munkáját megköszönve – felmentettem a főegyházmegyei főtanfelügyelői tisztség alól és Dr. Gál Lászlót, a Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum nyugalmazott igazgatóját, aki intézményvezetői munkássága mellett sok éven át a helyettes főtanfelügyelői feladatokat is ellátta, kineveztem főegyházmegyei főtanfelügyelőnek.

Ft. Drd. Farkas Ervin jelenlegi GMGK-igazgatót, iskoláskanonoki megbízatása alapján kineveztem a Hitoktatók Főegyházmegyei Koordinátorává.

Munkájukat közösen fogják végezni, mellérendelt viszonyban. Isten áldása kísérje közös munkájukat.

(részlet a 2022/XII. érseki körlevélből)