Főegyházmegyei gyűjtések 2023-ban

Felhívom Főtisztelendő Paptestvéreim figyelmét a jövő évi kötelező gyűjtésekre, és kérem, hogy szíveskedjenek ezeket már most beírni előjegyzési naptárjukba, az alábbiak szerint:

2023. február 19-én, évközi 7. vasárnapon a főegyházmegyei ifjúsági pasztoráció számára;

2023. április 7-én, Nagypénteken a Szentföld megsegítésére;

2023. május 21-én, Húsvét 7. vasárnapján a katolikus sajtó javára;

2023. június 29-én, Szent Péter és Pál ünnepén az apostoli Szentszéknek (péterfillérek);

2023. szeptember 24-én, évközi 25. vasárnapon a Szentírás üzenetének terjesztésére;

2023. október 22-én, évközi 29. vasárnapon a missziókért;

2023. november 19-én, évközi 33. vasárnapon Szent Erzsébet-gyűjtés;

2023. december 31-én, Szent Család ünnepén a családpasztoráció támogatására.

Tisztelettel kérem a Főtisztelendő Paptestvéreket, hogy az adott gyűjtést legalább egy héttel hamarabb hirdessék híveik körében.

(részlet a 2022/XII. érseki körlevélből)