Gyűjtés az ifjúságpasztoráció támogatására

Emlékeztetem a Főtisztelendő Paptestvéreket a 2022./XII. körlevélben meghirdetett idei gyűjtésekre. 2023. február 19-én, évközi 7. vasárnapon a főegyházmegyei ifjúságpasztoráció számára szervezünk gyűjtést. A begyűlt adományokat a főesperesi központok összesítik, ahonnan 2023. március 1-ig a Főegyházmegyei Főhatósághoz továbbítják a következő bankszámlára:     

IBAN: RO83 RNCB 0003 0232 6550 0001, BCR Alba Iulia.

(részlet a 2023/I. érseki körlevélből)