A hét plébániája: ALSÓBORSZÉK

Alsóborszék település része a Hargita megyei Borszék városnak, amely Erdély egyik leghíresebb fürdő- és üdülővárosa, világhírű természetes szénsavas gyógyvizéről, itt van az ország legnagyobb ásványvíz-palackozó üzeme. Borszék a Keleti-Kárpátok, Gyergyói- Kelemen- és Besztercei-havasok találkozásánál, a Bor-patak völgyében fekszik. Neve a magyar bor (borvíz) pataknévből származik, amelyhez a szeg (szeglet) utótag társult, ami a szék (vizes terület) főnévvel cserélődött fel. Borszék település Alsó-és Felsőborszékból áll, ez utóbbi a 900 m tengerszint feletti magasságban elterülő, festőien szép fürdő- és üdülőtelep. Napjainkban a város lakossága kb. 2500, csaknem 80 százalékban magyarok.

Borszék önálló plébániává 1901-ben vált, Szent István király a védőszentje, a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye, Gyergyói Főesperesi kerületéhez tartozik, filiái:
- az alsóborszéki Lourdes-i Boldogasszony filia és
- a hollósarkai Szent Anna filia.
Alsóborszék kialakulása az üveggyárnak (1806) valamint a szénbányának köszönhető, lakosai a Cseh-, Bajor- és Lengyelországból ide letelepedett üvegfúvók, szénbányászok (zipzerek), akik majd elmagyarosodtak. Az itteni katolikus hívek lelki gondozására 1970-ben Bodó Péter plébános Vajna Margit házában egy imahelyet, „házi kápolnát” alakított ki, amelyet Orbán László, akkori gyergyóremetei plébános áldott meg a Lourdes-i Szűzanya tiszteletére. 1978-ban az egyháztanács a bérelt házat a célnak megfelelően kápolnává átalakítja, kifesti.
Az eltelt évek során felvetődött a kápolna bővítésének kérdése Birtók Ferenc valamint Márton Gábor-Benedek plébánosok idejében. 2012-ben miután sikerült megvásárolni az épületet, Bakos Balázs jelenlegi plébános és Balázs Tibor kántor a hívekkel közösen elhatározták a szűknek bizonyult kápolna lebontását és egy új templom építését. Kovács Géza építészmérnök tervei alapján, Mihály Árpád építőmester vezetésével, a hívek összefogásának valamint helyi és külföldi támogatóknak köszönhetően, az építkezés 2014-re befejeződött. A szép új templom 22 m hossszú, 15,5 m széles, 6 m magas, 260 férőhelyes. Ékessége a több szentet ábrázoló 9 színes ólomkeretes ablaküvegek, amelyek nemzetközi adakozásból valósultak meg. A templom ünnepélyes felszentelését Dr. Jakubinyi György gyulafehérvári érsek végezte 2014. február 11-én, ezt megelőzően, február 2-tól a hívek naponta Lourdes-i kilenced imádságot tartottak.

Az alsóborszéki leányegyházközségtől kapott ismertető alapján összeállította: Szebeni Lajos.

2014. február 3.

www.mariaradio.ro