Jubiláns papjaink 2023-ban

„Add meg papjaidnak – mennyei Atyánk – szolgálatodnak kegyelmét. Újítsd meg szívükben a szentségnek lelkét, hogy a tanítás melyet nekik kell adniuk, példájukkal közelebb vigyen minket hozzád. Szent Lelked ajándékaiból adj nekik Urunk, okos szerénységet, bölcs szelídséget, mértéktartást, jóságot, szívbeli tisztaságot, lelki szabadságot. Töltsd el őket teljesen szentséges szereteteddel, hogy egészen a Tieid legyenek és dicséretes módon éljenek, anélkül, hogy a dicséretet hajhásznák.” (I. Nagy Szent Leó pápa)

Teljes búcsúban részesül a pappászentelésének 25. (ezüst), 50. (arany), 60. (gyémánt) vagy 70. (rubin) évfordulóját ünneplő pap, ha Isten előtt megújítja fogadalmát, hogy hűségesen tölti be a hivatásával járó kötelezettségeit, valamint azok a krisztushívők, akik áhítattal vesznek részt az évfordulós szentmisén (Enchiridion Indulgentiarum, LEV 19994, 73, 27. pont).

A jó Pásztor végtelen kegyelméből Paptestvéreink közül tizenegyen jubilálnak 2023-ban. Adja meg a Mester nekik a mindvégig tartó hűséges és önzetlen áldozópapi szolgálat ajándékát:

Ezüstmisés (25 év):

 1. Albert István P. Leánder OFM – Kaplony
 2. Becze Antóniusz Titusz – Bruckmühl (Németország)
 3. Boros László – Szentkatolna
 4. Gábos Zoltán – Málnásfürdő
 5. Dr. Jitianu Liviu – Zürich (Svájc)
 6. Kádár Sándor – Szászváros
 7. Szénégető István-Barnabás – Marosvásárhely VI.

Aranymisés (50 év):

 1. Bakos Balázs – Borszék
 2. Bartalus Zoltán Jakab – Madéfalva
 3. Fórika János – Csíkrákos

Gyémántmisés (60 év):

 1. Csiszér Albert-András – Gyergyószentmiklós Szent Erzsébet öregotthon

Szeretettel hívom és várom jubiláló Paptestvéreimet Gyulafehérvárra, 2023. június 22-én, csütörtökön, a délelőtt 11:00 órától kezdődő közös hálaadó szentmisére székesegyházunkban és az azt követő ünnepi ebédre.

A zökkenőmentes szervezés érdekében arra kérem a jubiláns atyákat, hogy legkésőbb június 19. hétfő déli 12:00 óráig jelezzék részvételi szándékukat Ft. Kovács Szabolcs érseki titkárnál. Köszönöm az együttműködést.

(részlet a 2023/I. érseki körlevélből)