Kötelező gyűjtések

Emlékeztetem a Főtisztelendő Paptestvéreket a 2022./XII. körlevélben meghirdetett idei gyűjtések közül a két soron következőre:

- 2023. május 21-én, Húsvét 7. vasárnapján, a katolikus sajtó javára,

- 2023. június 29-én, Szent Péter és Pál ünnepén, az apostoli Szentszéknek (péterfillérek).

A begyűlt adományokat a főesperesi központok összesítik, ahonnan 2023. június 9-ig (sajtó), illetve 2023. július 14-ig (péterfillérek) a Főegyházmegyei Hivatalhoz továbbítják a következő bankszámlára: IBAN: RO83 RNCB 0003 0232 6550 0001, BCR Alba Iulia.

(részlet a 2023/V. érseki körlevélből)