Missziók vasárnapi gyűjtés

2023. október 22-én, évközi 29. vasárnapon, a Missziók vasárnapján, minden szentmisén a missziók javára történik a perselyezés.

A begyűlt adományokat a főesperesi központok összesítik, ahonnan 2023. október 31-ig a Főegyházmegyei Főhatósághoz továbbítják a következő bankszámlára:
IBAN: RO83 RNCB 0003 0232 6550 0001, BCR Alba Iulia.
Főtisztelendő Paptestvéreimnek köszönöm a közreműködésüket, kedves híveimnek pedig szeretetteljes áldozatukat.

 

(részlet a 2023. / VIII. érseki körlevélből)