Őszi és adventi papi rekollekciók

A 2023-as és 2024-es évek pasztorális témája a Megújuló közösség. A magunk és közösségeink megújulási vágyának felszítására október 16-20. között a főesperesi kerületekben kerületi lelkipásztori napra hívjuk a lelkipásztorokat. A megújulás első lépése, hogy vágyjunk önmagunk és közösségeink megújulására. E rekollekciós találkozás alkalmával jobban megértjük a megújulási folyamatot, a 2024. év pasztorális törekvéseit.

Tervezett program:

  • 09.00 – találkozó
  • 09.15 – a téma felvezetése a munkadokumentum segítségével.

Ráhangoló evangéliumi rész: A tékozló fiú története (Lk 15,11-32),

  • 09.30 – I. kiscsoport: az atyai ház értékei
  • 10.30 – szünet
  • 11.00 – II. kiscsoport: távol az atyai háztól
  • 12.30 – III. kiscsoport és kiértékelő: visszatérés az atyai házba, és új élet kezdete
  • 14.00 – ebéd, majd hazautazás.

 

Nr

Időpont

Főesperesi kerület

Előadó

1.

Október 16.,

hétfő

Kézdi-Orbai

P. Urbán Erik OFM

2.

Gyergyó

Márton József és Simó Gáspár

3.

Október 17.,

kedd

Kovászna-Brassó

Csomós László

4.

Maros, Küküllő

Szénégető István

5.

Október 18.,

szerda

Alcsík-Kászon, Felcsík

P. Urbán Erik OFM és Simó Gáspár

6.

Kolozs-Doboka, Belső-Szolnok

+Kerekes László

7.

 

Október 19.,

csütörtök

Székelyudvarhely

Márton József és Simó Gáspár

8.

Gyulafehérvár, Hunyad, Szeben-Fogaras, Erzsébetváros

+Kerekes László és Şcheianu Ciprian

 

Köszönetemet fejezem ki a Főtisztelendő Főesperes uraknak a munkáért, a szervezésért és a paptestvérek biztatásáért. Egyúttal kérem, hogy kerületeikben szervezzék meg az adventi lelkinapot.

A két rekollekció lezajlásáról, az adventi rekollekciós nap témájáról és a részvételről továbbra is jelentést kérek.

(részlet a 2023/VII. érseki körlevélből)