Székesegyházunk búcsúja, Papnevelő Intézetünk tanévnyitója, Isten szolgálja Márton Áron püspök halálának 43. évfordulója

2023. szeptember 29-én, pénteken, Szent Mihály főangyal ünnepén, főegyházmegyénk és székesegyházunk védőszentjének napján 11.00 órai kezdettel tartjuk a székesegyház búcsúját.

Az ünnepi szentmisére szeretettel hívom és várom Paptestvéreimet és Híveimet.

Mint minden évben, idén is az ünnephez társul Papnevelő Intézetünk tanévnyitója, ünnepélyes Veni Sancte-val. Imádkozzunk kispapjainkért, a nevelőkért és tanárokért, papi hivatásokért!
Ez a nap Isten Szolgája Márton Áron püspök halálának 43. évfordulója. Imádkozzunk boldoggá és szentté avatásáért!

(részlet a 2023. / VIII. érseki körlevélből)