Útmutató az egyházi anyakönyvek vezetéséhez és kezeléséhez című főegyházmegyei kiadvány

Örömmel értesítem a Paptestvéreket, hogy megjelent a Gyulafehérvári Főegyházmegye anyakönyvvezetési iránymutatása Útmutató az egyházi anyakönyvek vezetéséhez és kezeléséhez címmel, dr. Bernád Rita-Magdolna szerkesztésében. A kiadvány két kis kötetből tevődik össze: I. Történeti áttekintés és II. Módszertani kézikönyv.

A kiadványból minden plébánia részére egy-egy példányt küldünk. Kérjük, támogassák a kiadványt 30 lej adománnyal, fizessék be az összeget a főesperesi hivatalokba, ahonnan ezt majd továbbítják a Főegyházmegyei Főhatósághoz. A kiadványt iktassák a plébánia kézikönyvtárának állományába. Tisztelettel kérem, hogy az anyakönyvek vezetését és tárolását, valamint az anyakönyvi másodpéldányok készítését a továbbiakban a kézikönyv iránymutatásai szerint végezzék.

Módszertani kézikönyv elektronikus változata megtalálható a CONTEX nyilvántartó program Dokumentumok menüpontjának Szabályzatok alpontjánál.

Az anyakönyvek és másodpéldányaik lelkiismeretes írásáért ez úton is hálámról és megbecsülésemről biztosítom Főtisztelendő testvéreimet.

részlet a 2023/III. érseki körlevélből