Márton Áron püspök szentté avatási ügyének posztulációja

 

Egy szentté avatási eljárás első lépése, hogy kinevezik a posztulátort, vagyis azt a teológiában, egyházjogban és történelemben jártas személyt, aki (az illetékes megyéspüspök jóváhagyása után) az ügynek a gondnoka. Feladata, hogy az ügyet hivatalosan képviselje. Amikor az eljárás a Szentek Ügyeinek Kongregációja elé kerül, a posztulátornak szentszéki jóváhagyásra van szüksége és Rómában kell laknia.

P. Szőke János SDBMárton Áron szentté avatási ügyének első posztulátora P. Szőke János szalézi atya volt, aki 2012. január 6-ig, haláláig töltötte be ezt a funkciót.
Csorváson született 1927. február 13-án, 1950-ben tett szerzetesi örökfogadalmat Torinóban. Itt is szentelték pappá, 1954. július 1-jén. 1970-ben, az erdélyi nagy árvíz idején került kapcsolatba Márton Áronnal. 1975-től Königsteinben a "Kirche in Not" segélyszervezet Keleti Osztályának vezetője. 1996-tól 2010-ig a Don Bosco Kiadó igazgatója. 2012. január 6-án hunyt el. Földi maradványait január 23-án helyezték el a szül
ői sírboltban Csorváson.

*     *     *

Az ügy posztulátora

 

 

-Márton Áron Positio-jával 1968. július 21-én született Kézdivásárhelyen. Szülővárosában érettségizett. 1987-ben kezdte meg teológiai tanulmányait Gyulafehérváron, majd 1990-ben Rómába küldték tanulmányai folytatására. A Collegium Germanicum et Hungaricum növendékeként a Gregoriana és a Lateráni Pápai Egyetemeken tanult.

- 1993. július 3-án szentelték pappá a gyulafehérvári főegyházmegye számára. Római tanulmányait egyházjogi doktorátussal 1996-ban fejezte be.
- Egy évig káplán volt Marosvásárhelyen.
- 1997 augusztusában visszatért Rómába: azóta a Kultúra Pápai Tanácsának szolgálatában áll, amelynek 2004 óta irodavezetője.
- A Kléruskongregáció és a Rota Romana Bíróság munkatársa.
- 2000 júliusától pápai káplán.
- 2012 februárjától Márton Áron püspök szentté avatási ügyének posztulátora.

 Mons. Dr. Kovács Gergely
Pontificium Consilium de Cultura
V-00120 CITTÀ DEL VATICANO
Tel.: +39-06.6989.3811 (munkanapokon: 8.30-13.00)
marton.aron@romkat.ro
Facebook   -   Instagram   -   Twitter

*     *     *

Az ügy viceposztulátora

- Sepsiszentgyörgyön született 1989. december 4-én, csíkdelnei származású.

- 2015. június 29-én szentelték pappá a gyulafehérvári főegyházmegye számára.
- Egy évig (2015-2016) káplán a marosvásárhelyi Keresztelő Szent János (belváros) plébánián.
- 2016 és 2018 között római tanulmányokat folytat a Lateráni Pápai Egyetemen.
- 2018 őszétől a gyulafehérvári Nagyszeminárium prefektusa.
- 2019-ben elvégzi a Szentek Ügyei Kongregációjának posztulátorképző kurzusát.
- 2019. június 29-től Márton Áron püspök szentté avatási ügyének viceposztulátora.

Ft. Obermájer Ervin-István
Str. Mitropolit Andrei Saguna, 5
RO-510009 ALBA IULIA
Tel.: +40-0757-096.044
ervinobermajer@gmail.com

 Márton Áron kezdőoldal
Márton Áron püspök szentté avatási eljárása