Személyi változások, megbízatások

2020. június 16-án Ft. Csíki Szabolcs plébánost, eddigi beosztásának megtartásával, kineveztem a Főegyházmegyei Ifjúsági Főlelkészség (FIF) elnökévé. Egyben hálásan köszönöm Ft. Tamás Barnának az ifjúság pasztorációjában végzett önzetlen, lelkes és odaadó munkáját.

2020. december 18-án Ft. Bakó Ferenc zágoni plébánost saját kérésére felmentettem eddigi beosztásából. Hűséges szolgálatát megköszönve, áldott, hosszú nyugdíjas éveket kívánok.

2021. január 1-jével T. Pál Áron csíkszentgyörgyi segédlelkészt felmentettem eddigi beosztása alól és meghatározatlan ideig a Brassó-belvárosi plébánián tartózkodik.

2021. február 1-jén T. Bíró Károly zetelaki segédlelkészt felmentettem eddigi beosztása alól és kineveztem felvinci és marosújvári plébániai kormányzónak.

2021. február 1-jén T. Ilyés K. Imre esztelneki lelkészt felmentettem eddigi beosztásából és kineveztem kilyénfalvi plébániai kormányzónak.

2021. február 1-jén P. Kakucs Béla fr. Szilveszter OFM atyát kineveztem esztelneki plébánosnak.

2021. február 1-jén Ft. Mihály Imre felvinci és marosújvári plébánost felmentettem eddigi beosztásából és kineveztem zágoni plébánosnak.

2021. március 17-én Ft. Csont Ede plébánost, eddigi beosztásának megtartásával, kineveztem főegyházmegyénk teremtésvédelmi referensévé.

(részlet a 2021./IV. érseki körlevélből)