Internetes források

 

Válogatás Márton Áron írásaiból és beszédeiből

A kiszélesített iskola (1933)

A liberalizmusról (1933)

Nemzet és kultúra (1934)

Kultúrharc kellős közepén (1935)

Az iskolán kívüli népnevelés feladatai (1935)

Iskola kitárt ajtókkal (1935)

Karácsonyi szentbeszéd (1936)

Család és nép (1938)

Húsvét vigasztalása (193?)

Püspöki beköszöntő beszéd (1939)

Templom és iskola (1939)

Gróf Mailáth Gusztáv Károly (1940)

Adventi körlevél (1940)

Kolozsvári papszentelésen elhangzott beszéd (1944)

Levél a magyar hatóságokhoz a zsidók védelmében (1944)

Körlevél a háború után (1945)

Húsvéti körlevél (1945)

Missziós szentbeszéd Kolozsváron (1946)

Szentbeszéd Krisztus Király ünnepén (1947)

Körlevél a görög katolikus vallás betiltása után (1948)

Szentbeszéd a csíksomlyói pünkösdi búcsún (1949)

Körlevél a szabadulás után (1955)

Beszéd a gyulafehérvári szemináriumban (1955)

Krisztus csendje - karácsonyi szentbeszéd (1963)

Levél a Vallásügyi Osztály vezértitkárának (1966)

A bérmálás szentsége: a három ígeret kötelezettsége

Lektorátus, akolitátus (1973)

Újévi szentbeszéd (1974)

Utolsó püspöki körlevél (1980)

 

 

Márton Áronnal kapcsolatos írások az interneten

ANTAL Árpád, Márton Áron püspök az egyetemért (I.) [Közelképek a Bolyai Egyetem hőskorából], in "Korunk", 1997/4.

BARÓTI László-Sándor, Márton Áron, az apostol

BARÓTI László-Sándor, Márton Áron iskolapolitikája és nevelési törekvései

BEKE György, Kisebbségi nép püspöke. Márton Áron [Részlet egy összefoglaló munkából], in: "Kortárs", 2007/2.

BEKE György, Európai püspök Erdélyben, in: "Európai utas", 2001/2.

BEDŐ Zoltán, Márton Áron a főpap és katona, 2009. szeptember 7.

BENKŐ Levente, Az emberféltő püspök - 1. rész | 2. rész, in: "Művelődés", 2009/8.

BODÓ Márta, A szónok és publicista Márton Áron - Márton Áron: Házasság, család című könyvéről, in: "Látó", 2012/3.

BODÓ Márta, Márton Áron: un om integru, un adevărat slujitor al Domnului.

CSER Ferenc, Az emberi tartás példaképe - Márton Áron püspökre emlékezünk, 2010. szeptember 27.

DACZÓ Katalin, Márton Áron és a Képzősök

FARKAS Cs. Magda, Márton Áronnak tíz méter lenvászon… A művészetpártoló Márton Áron, in: "Művelődés", 2009/8.

FODOR György, Főhajtás az Emberkatedrális emléke előtt, in: "Művelődés", 2009/8.

HOVANYECZ László, Félvén se félve. Száztíz éve született Márton Áron, in: "Népszabadság", 2006. augusztus 28.

Kiss Gábor, Márton Áron, az első világháborús katona.

Dr. JAKUBINYI György, Márton Áron püspök és a Szentszék, in "Keresztény Szó", 2005/9.

Dr. KOVÁCS Gergely, Van-e bizonyított csoda Márton Áron ügyében?, in "Vasárnap", 2012/16.

Dr. KOVÁCS Gergely, Vílágító jel legyen. Márton Áron a mi szentünk, in "Csíksomlyó Magazin", 2012 (8. szám), 10.-11. old.

KOVÁCS Sándor, Márton Áron és Jakab Antal, a karácsonyi örömhír püspökei, in: "Művelődés", 2009/8.

KOZMA Gábor, Márton Áron püspök nevelői példázata.

LACKÓ VASS Róbert, Ecce sacerdos, 2009. február 28. (u.a. a "Szabadság"-ban).

LAKATOS István, [Visszaemlékezés a Márton Áron-per lefolyására]

LŐRINCZ Ildikó, Augusztus 28-án Márton Áronra emlékezünk, 2001.08.20.

LUKÁCS József, "Du führst mich hinaus ins Weite" - ein Glaubenszeugnis aus Siebenbürgen

Márton Áron szócikk a Wikipédiában

Dr. MARTON József, A gyulafehérvári egyházmegye az 1945-47-es években, in: "Keresztény Szó", 2009/5.

Dr. MARTON József, A katolikus egyház helyzete a kommunizmus idején Erdélyben, különös tekintettel a püspökökre, in: "Keresztény Szó", 2010/3.

Dr. MARTON József, A keresztény házasság Márton Áron szellemében, in: "Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Theologia Catholica Latina", XLVI, 2001/1, 17.-27. old. 

Dr. MARTON József, Márton Áron, Erdély püspöke

Dr. MARTON József, Márton Áron és az Oltáriszentség

Dr. MARTON József - KUSZÁLIK Péter, Márton Áron egyik híres szentbeszéde, in: "Székelyföld", 2009/9.

NAGY József, Hivatalos békedelegáció vitte Párizsba a csíksomlyói beszédet, 2009. június 19.

Dr. OZSVÁTH Judit, Az Erdélyi Iskola

Dr. OZSVÁTH Judit, Márton Áron Erdélyi Iskolája, in: "Művelődés", 2009/8.

Dr. OZSVÁTH Judit, Márton Áron ifjúságszervezői és folyóirat-szerkesztői tevékenysége.

PÁL Zoltán, Márton Áron püspök úr.

SAS Péter, Gyárfás Elemér és Márton Áron levélváltásából. Adalék a 20. századi erdélyi római katolikus egyház- és irodalomtörténethez, in: "Művelődés", 2009/8.

SZILÁGYI Mátyás, Szoboravató, in: "Művelődés", 2009/8.

Szobrok, kőkeresztek, emléktáblák, síremlékek, in "Csíki Hírlap", 2011. május 26., 8. old. 

VINCZE Gábor, A kisebbségpolitikus Márton Áron, in: "Magyar kisebbség", 1995/1.

VINCZE Gábor, Márton Áron, a lelkiismeret apostola

VINCZE Gábor, Márton Áront ma is szentként tisztelik egész Erdélyben, in: "Magyar Hírlap", 2010-10-08. 

 

 

Márton Áronról mondták

 


Segíts pontosítani és kiegészíteni: marton.aron@ersekseg.ro


 Márton Áron kezdőoldal