A Szentírásban olvashatjuk, hogy „Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké” (Zsid 13,8) – csak mi emberek változunk, csak a mi világunk változik, és nekünk ebben a változó világban kell megtalálnunk az Örök Változatlant. Nehéz időket élünk, de Isten ezekben az időkben is közel van hozzánk és segítséget nyújt népének.  A papi hivatás ajándékát ma is szétosztja az Úr. Akik meghallják és követik, azok ajándékká válnak mások számára, Isten közelségét viszik az emberek közé.

Az Isteni Bölcsességről elnevezett Szeminárium hat V. éves akolitusát: a gyergyócsomafalvi Baróti Tibort, a csíkszenttamási Bíró Károlyt,   a csíkszentdomokosi Bőjte Csongort,  csíktaplocai  Kerekes Péter-Miklóst, a borszéki  Mazai Tihamért és a hidegségi Tímár Józsefet diakónussá szenteli Kovács Gergely érsek május 15-én, a 11 órakor kezdődő szentmise keretében.

 

Három hónap telt el a csíksomlyói tűzvész óta, amely idő alatt példátlan összefogás tanúi lehettünk. Csíkszereda és a környék lakossága, köz- és magánintézmények  azonnal léptek és ellátták a legszükségesebbekkel a károsultakat. 

Április 12-én elkezdődött az idei bérmálások sora. Első körben a küküllői, a gyergyói, majd a kolozs-dobokai főesperesi kerületben részesülnek a hitüket ismerő, azt öntudatosan megélő ifjak a nagykorúság szentségében. 

"A sír üres. Ne keressük a keresztrefeszítettet, hanem a feltámadt Jézust keressük! Ne keressük az élőt a holtak között!" - hangzik el a Gyulafehehérvári Főegyházmegye főpásztorának húsvéti videóüzenetében. >>

Európa nagy vívódásait a politikai gazdasági kulturális fronton a magunk kicsinységében meg nem oldhatjuk. De megerősödve várhatjuk a viharok elmúltát. Milyen fontos, hogy aki hozzánk tartozik, azok közül egyet se hagyjunk magára küzdeni, hogy kaput nyissunk mindenkinek, aki a katolikus léleksugarak melegét kívülről is megérezte és abban lelkét füröszteni szeretné.

Feliratkozás Front page feed csatornájára