Jogerősen elutasította a román legfelsőbb bíróság a gyulafehérvári Batthyáneum könyvtár visszaszolgáltatását a Gyulafehérvári Érsekségnek. 

Ferenc pápa egy évvel ezelőtt, 2020. május 26-án, Néri Szent Fülöp emléknapján nevezte ki dr. Kerekes Lászlót a gyulafehérvári főegyházmegye segédpüspökévé.

A pünkösdszombati csíksomlyói búcsú eredetileg a székelyek, majd egyre tágabb körökben az erdélyi katolikusok, mára az Istenbe kapaszkodó, Máriában bízó magyarok ünnepe. A szent helyen — legyen az a kegytemplom, a hegynyereg vagy a csobotfalvi templom a csángó misén — a szent liturgiában benne van az imádságos összetartozás élménye.

A Szentírásban olvashatjuk, hogy „Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké” (Zsid 13,8) – csak mi emberek változunk, csak a mi világunk változik, és nekünk ebben a változó világban kell megtalálnunk az Örök Változatlant. Nehéz időket élünk, de Isten ezekben az időkben is közel van hozzánk és segítséget nyújt népének.  A papi hivatás ajándékát ma is szétosztja az Úr. Akik meghallják és követik, azok ajándékká válnak mások számára, Isten közelségét viszik az emberek közé.

Az Isteni Bölcsességről elnevezett Szeminárium hat V. éves akolitusát: a gyergyócsomafalvi Baróti Tibort, a csíkszenttamási Bíró Károlyt,   a csíkszentdomokosi Bőjte Csongort,  csíktaplocai  Kerekes Péter-Miklóst, a borszéki  Mazai Tihamért és a hidegségi Tímár Józsefet diakónussá szenteli Kovács Gergely érsek május 15-én, a 11 órakor kezdődő szentmise keretében.

 

Három hónap telt el a csíksomlyói tűzvész óta, amely idő alatt példátlan összefogás tanúi lehettünk. Csíkszereda és a környék lakossága, köz- és magánintézmények  azonnal léptek és ellátták a legszükségesebbekkel a károsultakat. 

Feliratkozás Front page feed csatornájára