Ferenc pápa csíksomlyói zarándoklatának második évfordulója

Örömmel és hálával gondolunk vissza 2019. június 1-ére, amikor Ferenc pápa meglátogatta főegyházmegyénket. A csíksomlyói kegyhelyen mondott beszédéből egy ma is aktuális üzenetet szeretnék felidézni: „Az Egyház voltaképpen tábori kórházhoz hasonlít. Ennek mintegy „szentségi" helyei, a kegyhelyek, a hívő nép emlékezetét őrzik. Ez a nép a szenvedések közepette sem fárad el keresni az élet vizének a forrását, ahol a remény új erőre kaphat. A kegyhelyek az ünnep és az ünneplés, a könnyek és az esdeklések helyei. Édesanyánk lábához járulunk, szinte szavak nélkül, hogy így az ő szemével láthassuk magunkat, és hogy tekintetével elvezessen Ahhoz, aki «az Út, az Igazság és az Élet» (Jn 14,6).

Tisztelettel kérem Főtisztelendő Paptestvéreimet, hogy Ferenc pápánk látogatására emlékezve, a következő kérést olvassák fel a szentmisékben június 6-án, vasárnap, az egyetemes könyörgések között:

Gondviselő Atyánk! Te Egyházadat Péterre, a Sziklára építetted. Töltsd el Péter utódját, Ferenc pápánkat a Szentlélek erejével, hogy Egyházad hajóját bölcsen kormányozza, látogatásának emléke mutasson irányt és adjon reményt helyi egyházunk egész hívő népének!

(Részlet a 2021/VI. érseki körlevélből)