Ferenc pápa megalapította a világi hitoktatók szolgálatát

A május 11-én közzétett Antiquum ministerium kezdetű motu proprio rendelkezésével a Szentatya megalapította a világi katekéták szolgálatát.

Anélkül, hogy csorbítaná a püspök küldetését, aki az egyházmegye első számú katekétája, mint ahogy a szülők sajátos felelősségét sem rövidíti meg gyermekeik keresztény nevelésére vonatkozóan, Ferenc pápa arra szólít, hogy juttassuk érvényre a hitoktatásban közreműködő világi híveket. A katekéta a hit tanúja, mester és kísérő, akinek az a hivatása, hogy részt vegyen a hitátadás lelkipásztori szolgálatában, a keresztény beavatás szentségeire való felkészítéstől egészen az állandó képzésig.

Ferenc pápa kifejti, hogy a katekéták olyan férfiak és nők legyenek, akiket mély hit és emberi érettség jellemez. Vegyenek tevékenyen részt a keresztény közösségben. Legyen tapasztalatuk a hitoktatásban. Legyenek felkészültek, azaz rendelkezzenek megfelelő bibliai, teológiai, pasztorális és pedagógiai ismeretekkel. Működjenek együtt hűségesen a papokkal és diakónusokkal. Végezetül pedig hassa át őket valódi apostoli lelkesedés.

A katekéta-szolgálat megfelelő körültekintést kíván a püspök részéről és szükséges hozzá az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció rítusa is, amelyet hamarosan közzétesznek. A püspöki konferenciák feladata, hogy határozzák meg a képzési irányvonalat és a jelentkezéshez szükséges normatív követelményeket, a most közzétett pápai motu propriónak megfelelően.

(Részlet a 2021/VI. érseki körlevélből)