Gazdasági Tanács megújítása

Főegyházmegyénk Gazdasági Tanácsának mandátuma 2020. december 31-ével lejárt.

A Gazdasági Tanács, amelynek mindenkori elnöke a főpásztor, az érvényben lévő kánoni előírások és rendelkezések értelmében főegyházmegyénk vagyoni ügyeinek legfőbb felügyelője. Célja a megyéspüspöknek tanácsot adni és segítséget nyújtani a főegyházmegye gazdasági igazgatásának, valamint fontosabb gazdasági cselekedeteinek végrehajtásában.

A Gazdasági Tanács tagjai:

1. Msgr. id. Szász János pápai káplán, kanonok, plébános – Nagyenyed
2. Ft. Bálint Emil főesperes plébános – Csíkszereda
3. Ft. Drócsa László plébános – Nyárádszereda
4. Ft. Péter Arthur plébános – Kovászna
5. Ft. Tamás Huba kisegítő lelkész – Székelyudvarhely
6. Bónis Endre ingatlankezelő – Kolozsvár
7. Gál Sándor ügyvéd – Brassó
8. Dr. Lorenzovici László orvos, közgazdász – Marosvásárhely
9. Tankó László közgazdász – Székelyudvarhely

Az újonnan kinevezett Tanács tevékenységét Egyházi Törvénykönyvünk 492–494 és 1273–1310 kánonjai, valamint a Főegyházmegyénkben érvényes Szabályzat előírásainak tiszteletben tartásával, az én felügyeletemmel fogja végezni.
A most kinevezett Gazdasági Tanács mandátuma öt évre szól, 2026. március 15-ig. Isten áldása és bölcsessége kísérje az újonnan kinevezett tagokat.

Egyben megköszönöm Msgr. Dr. Darvas-Kozma Józsefnek és a Gazdasági Tanács eddigi tagjainak munkáját. A jó Isten fizesse meg mindazt a jót, amelyet Főegyházmegyénk fejlődéséért tettek.

(részlet a 2021./IV. érseki körlevélből)