A Szentszéknek fenntartott gyűjtések időpontjai

Idén is, mint minden évben, sor kerül az Apostoli Szentszék javára szervezett gyűjtésekre. Bár érthető, hogy a világjárvány negatív anyagi kihatásait híveink is megérzik, de keserű kötelességem megosztani a Főtisztelendő Paptestvérekkel, hogy az elmúlt évben ezeken a gyűjtéseken a romániai egyházmegyék közül a miénkben gyűlt össze a legkevesebb összeg. Hogyan várjuk el a Szentszéktől, hogy ne a mi szűk mércénkkel mérjen, amikor mi kérjük a segítségét?

1. Nagypénteken, április 2-án, a Szent Sír perselyt a szentföldi Katolikus Egyház támogatására jegyzőkönyv ellenében adják le a főesperesi hivatalba, ahonnan április 11., vasárnap estig továbbítják az Érsekség Gazdasági Osztályára.

2. A Péterfillérek néven ismert gyűjtést 2021. június 27-én, vasárnap tartjuk. A begyűlt összeget kérjük július 11., vasárnap estig beküldeni az Érsekség Gazdasági Hivatalának.

(részlet a 2021./IV. érseki körlevélből)